Her føler færre sig trygge

Tryghed og tillid til politiet er dalende i aarhusiansk boligområde

Beboerne i boligområdet Bispehaven i Aarhus føler sig langt mindre trygge ved deres omgivelser end borgerne i resten af Østjylland.

Mens 85,9 procent af østjyderne har tilkendegivet, at de føler sig trygge i deres nabolag, er andelen kun 55 procent i Bispehaven. Det er 11 procentpoint mindre end sidste år, hvor 66 procent af beboerne følte sig trygge.

Bispehaven er dermed et af de mest utrygge boligområder i Danmark - kun overgået af Gadehavegård i Taastrup.

Det viser den landsdækkende undersøgelse af borgernes tryghed og tillid til politiet, som Rigspolitiet har offentliggjort i denne uge.

Se: Massiv indsats i Bispehaven

Undersøgelsen, som kaldes tryghedsindekset, sætter blandt andet fokus på de 20 mest udsatte boligområder i Danmark. I Østjylland drejer det sig om Bispehaven og Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus.

I Gellerupparken og Toveshøj er trygheden stort set den samme som i 2013. Her føler 65,5 sig trygge ved at bo, hvor de gør, mens det sidste år drejede sig 66,7 procent. Til gengæld er tilliden til politiet steget en smule - fra 75,6 til 76,8 procent.

Hvad angår tillid til politiet, er der sket et lille fald fra 75,2 til 75 procent i Bispehaven.

Tilliden i de aarhusianske boligområder er samtidig et billede på den generelle udvikling i Østjyllands Politikreds, hvor tilliden til politiet samlet set er faldet fra 88,4 procent til 85,9 procent.

Du kan se hele Rigspolitiets undersøgelse om tryghed og tillid blandt borgerne i landets politikredse ved at klikke her