Flere ansøgere til lægestudiet

Stor interesse for medicinstudiet

Interessen for at blive læge er stigende, viser ansøgertallet til medicinstudiet ved Aarhus Universitet.

17 pct. flere unge har i år valgt at søge ind på medicinuddannelsen på Aarhus Universitet gennem kvote 2 - en stigning fra 370 ansøgere i fjor  til 433 i år. 

- Jeg synes, at det er fantastisk, at så mange unge har mod på at gå i gang med så lang og krævende en uddannelse. Medicinstudiet giver mange forskellige jobmuligheder, og måske har de unge øje på at jobmulighederne som læge ikke specielt konjunkturafhængige, udtaler studieleder på medicin Anne Mette Mørcke i en pressemeddelelse om stigningen i ansøgertallet.

Aarhus Universitet som helhed har i år oplevet en stigning på 12 pct. i antallet af kvote 2-ansøgere.