Fald på 3,3 pct.: Arlas omsætning daler i presset mælkemarked

2015 var ikke noget godt år for mælkebønderne og dermed heller ikke for mejerikoncernen Arla med hovedsæde i Aarhus

Arlas årsregnskab, der blev offentliggjort onsdag, viser et fald i omsætningen på 3,3 procent til trods for, at mængden af andelshavermælk steg fra 11,7 milliarder kilo til 12, 5 milliarder kilo.

Senest har Arla varslet med en fyringsrunde grundet markedet. I administrationen i Viby kommer den formentlig til at ramme hårdt, hvor mange medarbejdere i øjeblikket frygter for deres job.

De hårde tider kan samtidig også ses på Arla-indtjeningen, der opgøres som den værdi, som Arla har skabt for andelshaverne pr. kilo mælk. Den udgjorde sidste år 251,4 øre pr. kilo mod 310,9 øre pr. kilo i 2014, svarende til et fald på 19 procent. Men nedgangen er forventelig.

- Vi vidste, at 2015 ville blive et hårdt år på alle markeder, og det var det. Priserne på mejeriprodukter globalt var under pres hele året, og det har alle mælkeproducenter mærket konsekvenserne af. Det påvirkede også Arlas mælkepris til ejerne og vores omsætning i 2015. Når det er sagt, så lykkedes Arla med at gennemføre de opgaver og forandringer i forretningen, som vi havde sat os for i et år, hvor hele mejeribranchen stod over for store udfordringer, siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh, i en pressemeddelelse.

Justerede mål undervejs

Fra direktøren lyder det da også, at Arla hele tiden har forsøgt at minimere tabet fra de globale tendenser, som man godt har vidst, ville påvirke virksomhedens omsætning.

- Vi har arbejdet intenst på at minimere effekten fra de negative globale tendenser ved at reducere omkostningerne og fastholde og forbedre vores markedspositioner i Europa, samtidig med at det er lykkedes os at skabe nye markedspositioner for vores brandede produkter uden for EU, forklarer Peter Tuborgh.

Læs også Michael er en af få der tjener penge på mælk

Arla-koncernens nettoresultat i 2015 udgør 295 millioner euro, hvoraf Arla Foods ambas resultatandel udgør 285 millioner euro, hvilket svarer til 2,8 procent af koncernens omsætning.

"Normalt er det vores mål, at nettoresultatet skal ligge på 3 procent af vores omsætning, men i august sidste år blev bestyrelsen enig om at justere målet fra 3 procent til intervallet 2,7-3,0 procent af omsætningen. Det gjorde vi til fordel for acontomælkeprisen og for at støtte vores andelshavere i deres meget vanskelige økonomiske situation, som er skabt af den globale nedgang i mælkepriserne, udtaler Arla Foods' bestyrelsesformand, Åke Hantoft.

Forventer det samme i 2016

Det globale marked forventes fortsat at være hårdt og uforudsigeligt i 2016, men en ændring til det bedre imødeses mod slutningen af 2016.

Arla forventer derfor en omsætning på niveau med 2015, at gearingen vil ligge omkring 3,2 og at overskuddet kommer til at udgøre 2,8-3,2 procent af den samlede omsætning.

- Det globale mejerimarked har sjældent været så hårdt som nu, og 2015 blev desværre lige så udfordrende, som vi havde forventet. Vi har en særdeles vanskelig opgave foran os i 2016, da den globale mælkeforsyning stadig vil være større end efterspørgslen. Vi forventer dog, at det globale marked vil begynde at vende i en positiv retning i anden halvdel af 2016, siger Peder Tuborgh.

Arla Foods offentliggør sin årsrapport den 24. februar, når selskabets repræsentantskab har besluttet, hvordan nettoresultatet skal fordeles.