AGF åbner talentcenter

Nyt center skal gøre spillere og trænere bedre

Fredag slår fodboldklubben AGF dørene op for et nyt talentcenter, som skal styrke talentudviklingen i fodboldklubberne syd for Aarhus.

AGF Talencenter SYD, som centeret kommer til at hedde, er det første af sin art i Danmark - og samtidig er det første skridt på vej mod at højne niveuaet af talentudviklingen i Østjylland.

Aktiviteterne i AGF Talentcenter SYD vil i første omgang foregå hos FC Skanderborg. Her samles udvalgte U13-, U14- og U15-spillere fra områdets klubber til ugentlig træning. Samme sted har klubbernes trænere mulighed for at uddanne sig med udgangspunkt i AGF's trænermanual og spillerudviklingsmodel. De kompetencer, trænerne tilegner sig, kan de så bruge til hverdag ude i deres respektive klubber.

- Med AGF Talentcenter SYD samler vi lokalt en række aktiviteter, der tidligere har fundet sted på AGF's træningsanlæg Fredensvang, for eksempelvis vores trænerakademi og udtagelsesstævner. På den måde styrkes forholdet mellem klubberne, og det skal være med til at sikre øget og bedre viden- og kompetencedeling på tværs af klubber, trænere, spillere og ledere, siger Rasmus Stenild, leder af AGF Talentsamarbejde.

Vidensdeling

- Hele tanken er, at al læring hele tiden bringes videre. AGF's talenttrænere skal være med til at dygtiggøre lokale trænere, som igen skal bruge og videregive deres nye kompetencer hjemme i klubberne - til glæde og gavn for alle. Tanken er også, at spillerne, der træner i talentcenteret, kan arbejde videre med øvelserne, i form af selvtræning, hjemme i baghaven, siger Rasmus Stenild.

Det bliver repræsentanter fra de forskellige involverede klubber, som skal varetage driften af centret.