Efter afsløringer: Der er stadig problemer på plejehjemmet Kongsgården

Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, kalder de nye oplysninger for 'oprørende'.

Problemerne på plejehjemmet Kongsgården forsvandt ikke, da 90-årige Else flyttede væk.

Bare to dage efter dukkede Styrelsen for Patientsikkerhed op på plejehjemmet og konstaterede en række problemer. Styrelsen fandt blandet andet ud af, at personalet ikke i tiltrækkelig grad dokumenterede, hvordan demente beboere bliver behandlet. Det viser en rapport, som BT har fået aktindsigt i.

Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, kalder de nye oplysninger for "oprørende":

- Jeg synes, at ledelsen i kommunen skal se at få snuden væk fra juraen og over i plejen. Væk fra håndvasken, hvor de står og beskylder hinanden for, hvem der har gjort hvad. Og så over til at løse problemerne for plejehjemmet.

quote Jeg synes, at ledelsen i kommunen skal se at få snuden væk fra juraen og over i plejen.

Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen

Sundhedschefen i Aarhus Kommune, Kirstine Markvorsen, siger til BT, at hun tager kritikken alvorligt:

- Der er ting, vi allerede har været i fuld sving med at udbedre, allerede inden tilsynet kom. Derfor var det også forventet, at vi fik de kritikpunkter, da vi ikke er og var færdige endnu med at gennemgå alle beboernes journaler.

VIDEO: Presset på Aarhus Kommune stiger. Historien om skjulte optagelser af plejesvigt mod 90-årige Else Marie Larsen på Kongsgården i Viby har i ugevis vakt debat og gør det fortsat. Mandag stod borgmester Jacob Bundsgaard (S) frem og kommenterede sagen. Se indslaget fra den 13. juli her.

"Hjerteskærende" og "rystende"

Historien om omsorgssvigt på plejehjemmet Kongsgården kom frem, efter at TV 2 blev kontaktet af pårørende til den demensramte beboer Else. Familien havde i tre år råbt op om kritisable forhold på plejehjemmet.

For at dokumentere de kritisable forhold, som familien oplevede på plejehjemmet, foretog TV 2 efter aftale med familien skjulte optagelser i Elses lejlighed på Kongsgården.

Selvom dokumentaren ikke er blevet sendt, har sagen allerede taget fart i Aarhus. Kommunen har således erkendt, at der er sket svigt og forsømmelser, og at der på Kongsgården har været uacceptabel sprogbrug og tone.

Optagelserne har fået flere politikere til at kræve handling, og at plejehjemsområdet bliver sat under lup. Flere har kaldt sagen "hjerteskærende", "rystende", "meget alvorligt" og "fuldstændig uacceptabelt".

VIDEO: På baggrund af sagen om den uværdige behandling af 90-årige Else og deraf følgende kritik af ældreplejen i Aarhus Kommune indkalder Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til Stormøde. Se indslaget fra den 9. juli 2020 her.

- Vi skal genoprette tilliden til ældreplejen

I dag er debatten i fuld gang i Aarhus om hvordan bedre - og mere effektive - tilsyn i fremtiden skal sikre, at sager som Elses ikke gentager sig.

- Så man ligesom kan kortlægge de her ting og tage fat i dem og hindre, at nogen bliver behandlet som stakkels Else på Kongsgården, siger Kate Runge, medlem af Ældrerådet, Aarhus Kommune.

quote Vi skal være åbne for alle tilbud og forslag.

Hans Skou (V), medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, Aarhus Kommune

Hun flankeres af Hans Skou (V), som er medlem af sundheds- og ældreudvalget i kommunen.

- Vi skal være åbne for alle tilbud og forslag. Fordi vi har en situation, hvor vi i fællesskab skal oprette tilliden til ældreplejen.

VIDEO: I Aarhus Kommune er tilsyn i ældreplejen ikke gode nok. Det vil politikere og medlemmer af ældrerådet nu have lavet om på. Blandt andet foreslår medlem af ældrerådet Kate Runge (V), at tilsynene udliciteres til private firmaer, så det bliver en uvildig aktør, der kontrollerer kommunen plejehjem.

Ikke kun problemer i Aarhus

Men det er langt fra kun i Aarhus, der er problemer. Netop nu vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at mindst otte forskellige plejehjem spredt ud over hele landet har "større problemer af betydning for patientsikkerheden". Problemer, som har udløst påbud til plejehjemmene.

- Det rammer ind i fejlmedicinering og en række forkerte behandlinger og plejer af ældre mennesker, som er livstruende. Derfor synes jeg, at det er alarmerende. Det er det fordi, det ikke bare er en enkelt kommune. Det er mange kommuner, og det er på mange plejehjem.

Ifølge TV 2s oplysninger er der ikke sat en dato for, hvornår Kongsgården igen skal have tilsyn.

VIDEO: Ekstra Bladet valgte at vise skjulte optagelser, som TV2 har lavet. Optagelserne viser plejesvigt på Plejecentret Kongsgården i Aarhus, men landsretten har nedlagt forbud mod at vise optagelserne. Alligevel har Ekstra Bladet valgt at vise optagelserne, hvor den demente Else på 90 år bliver udsat for massivt omsorgssvigt. Se indslaget fra den 7. juli her.