Stort fald i alvorlige trafikulykker

En ny opgørelse viser, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldt markant i corona-året 2020. Samtidigt viser opgørelsen store forskelle fra region til region.

Der er en logisk sammenhæng mellem mængden af trafik på vejene og antallet af alvorlige ulykker.

Hvis det ikke stod klart før, så har corona-året 2020 nu bevist påstanden.

Det viser en ny opgørelse fra Vejdirektoratet over antallet af alvorlige ulykker i trafikken. Coronarestriktionerne medførte et stort fald i trafikken, og det betød samtidigt et fald i antallet af ulykker.

I Region Nordjylland faldt antallet af alvorlige ulykker med dræbte eller tilskadekomne personer med hele 32 procent. I Region Midtjylland faldt antallet med 12 procent.

quote Jeg vil også opfordre de nyvalgte kommunalbestyrelser til at bruge denne viden i deres kommende arbejde

Benny Engelbrecht (S), transportminister

Det måske heller ikke nogen overraskelse, at det er i aldersgruppen af studerende og erhvervsaktive, at antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet mest. På landsplan var der 18 procent færre dræbte og tilskadekomne for personer i alderen fra 18-54 år i 2020 i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år.

- Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme store dele af året, og at de videregående uddannelser har haft meget virtuel undervisning. Det betyder, at de 18-54-årige har haft mindre transport til og fra arbejde eller studie, end de plejer, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Over hele landet så man færre ulykker i trafikken, da corona lukkede Danmark ned.
Over hele landet så man færre ulykker i trafikken, da corona lukkede Danmark ned. Foto: Grafik: Vejdirektoratet

Transportminister: Corona-år gør os klogere på regionale forskelle

På landsplan faldt biltrafikken med syv procent i 2020, og antallet af dræbte og tilskadekomne faldt med 13 procent i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år.

Men der er store regionale forskelle. For eksempel er faldet af dræbte og tilskadekomne blandt unge 15-24-årige i Region Nordjylland stort, imens der slet ikke er noget fald i den aldersgruppe Region Midtjylland.

2020 var på mange måder et særligt år. Nu skal opgørelsen over den særlige corona-trafik bruges at gøre trafikken mere sikker i fremtiden.

- Den viden om, hvad der kendetegner ulykker i regionerne, kan vi bruge i vores arbejde med at forbedre trafiksikkerheden, siger transportminister Benny Engelbrecht.

- Det er netop det, der er fokus på i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, og vi igangsætter nye initiativer frem mod 2030, der skal medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på de danske veje.

- Jeg vil også opfordre de nyvalgte kommunalbestyrelser til at bruge denne viden i deres kommende arbejde med trafiksikkerhed, for når både stat og kommune arbejder sammen, kan vi komme rigtig langt, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.