Alarmcentral lod livløs pige ligge i vandet – nu er sagen droppet

Hverken Alarmcentralen eller politiet har begået noget strafbart i sagen, lyder vurderingen fra Statsadvokaten.

Der blev ikke begået noget strafbart, da Alarmcentralen og Midt- og Vestjyllands Politi i juni 2021 lod en treårig pige blive liggende i vandet ved Sejs med hovedet nedad i flere minutter.

Det fremgår af den afgørelse, som Statsadvokaten i Viborg har sendt til pigens forældre via deres advokat.

Den nær-druknede pige fik først hjælp, da en sygeplejerske på Alarmcentralen blev opmærksom på fejlen.

Pigen overlevede episoden.

Skærmbillede 2022-07-07 kl. 08.20.48
Foto: TV MIDTVEST/Datawrapper

- Det er naturligvis meget beklageligt, at der ikke straks blev iværksat livsreddende førstehjælp til din klients datter.

- Vi vurderer efter Den Uafhængige Politiklagemyndigheds indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, skriver Statsadvokaten i det syv-sider lange dokument, som TV MIDTVEST har fået aktindsigt i.

Dermed er der efter et år sat et endegyldigt punktum for den efterforskning, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed indledte for mere end et år siden, og som Statsadvokaten i april fik overdraget.

Troede det var et gerningssted

Sagen tog sin begyndelse om eftermiddagen 13. juni 2021, da Alarmcentralen i Slagelse klokken 17.29 modtog et opkald fra 17-årig, der sammen med en gruppe venner var ude at sejle på vandet ved Sejs nær Silkeborg.

Derfor blev opkaldet besvaret i Slagelse

Under sejlturen opdagede drengene, hvordan den treårige pige lå livløs i vandet. I telefonen forklarede den unge mand, at han mistænkte, at pigen var død.

Alarmcentralen instruerede derfor drengene i at lade pigen blive liggende, da alarmoperatøren ved en fejl betragtede stedet som et gerningssted for en mulig forbrydelse. Operatøren var derfor optaget af, at drengene ikke skulle ødelægge eventuelle spor.

Operatøren har blandt andet forklaret, at ”han ud fra T’s (den 17-årige, red.) rolige stemmeføring og rolige tilgang vurderede, at barnet vitterlig var dødt, og han spurgte derfor ikke nærmere ind til det”, står der i afgørelsen.

Fakta: Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøge politiet

Konferencekald gav problemer

Efter få minutter blev opkaldet fra Sejs via et konferencekald sendt til Midt- og Vestjyllands Politi.

Her blev det besvaret af en politiassistent, der, på baggrund af oplysningerne fra alarmcentralen i Slagelse og den 17-årige, agerede ud fra tesen om, at det var et barnelig, der lå i vandet, og ikke en pige der havde brug for førstehjælp.

Politiassistenten har sidenhen forklaret, at det var første gang, han skulle gennemføre et konferencekald, ”og at dette skabte lidt forvirring”.

- Det er Politiklagemyndighedens vurdering, at alarmoperatør og politiassistent burde have spurgt meget indgående ind til, hvorfor han (den 17-årige, red.) betragtede barnet som dødt, og i den konkrete situation straks have fået iværksat livreddende førstehjælp.

- At der ikke straks blev iværksat livreddende førstehjælp, må således betages som en fejlagtig disposition, står det i afgørelsen.

Ingen grov overtrædelse

Selvom både politi og alarmcentral har begået fejl, mener juristerne hos Statsadvokaten ikke, at hverken politiet eller Alarmcentralen har overtrådt straffelovens regler om forsømmelse eller skødesløshed for offentligt ansatte.

- Vi har herved lagt vægt på sagens helt konkrete omstændigheder, herunder at den fejlagtige disponering må antages at skyldes et beklageligt sammenfald af uheldige omstændigheder, herunder mangelfuld udspørge af T sammenholdt med mangelfuld kommunikation imellem alarmoperatør og politiassistent, skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed i sin indstilling, som Statsadvokaten har valgt at følge.

Det siger loven

Statsadvokaten understreger i sin afgørelse, at Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi, der driver Alarmcentralen i Slagelse, sammen med Midt- og Vestjyllands Politi har mulighed for at sanktionere disciplinært.

Langt de fleste sager afgøres med en advarsel, en irettesættelse eller en mindre bøde, skriver Politiforbundet på sin hjemmeside.

Vil lære af fejl

TV MIDTVEST har spurgt de to politikredse, om sagen giver anledning til nogle ændringer.

Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser i hver deres mail, at man tager Statsadvokatens afgørelse til efterretning:

- Vi følger løbende op på vores håndtering af alarmopkald, og når der som her er tale om en rigtig tragisk sag, har vi naturligvis stort fokus på læringspunkter og eventuelle steder, vi kan optimere vores borgerbetjening, skriver Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har man på baggrund Statsadvokatens afgørelse fået skærpet fokus på oplæring af personalet.

- Den konkrete sag (...) har givet anledning til at fokusere på de problemstillinger og læringspunkter, der er afdækket i sagen, skriver politiet i en mail.

Ingen af de to politikredse har nogen kommentarer til eventuelle disciplinære skridt, da der i givet fald vil være tale om en personalesag.

Pigens forældres advokat oplyser til TV MIDTVEST, at man ikke har nogle kommentarer til Statsadvokatens afgørelse.