Lykkepartiet vil have politik uden spin og konflikter

I Réne Gades parti kan alle være med uanset politisk holdning.

Det er Réne Gade, som står bag det nystiftede parti - Lykkepartiet, som han fredag formiddag præsenterede på Rådhuspladsen i København. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Der er et nyt parti på vej.

Det kom frem fredag formiddag, da det tidligere folketingsmedlem for Alternativet, René Gade fra Silkeborg, meddelte, at han havde stiftet sin eget parti - Lykkepartiet.  

Et parti som har en klar mission, men skiller sig ud fra, hvad vi ellers forstår ved politiske partier.  Lykkepartiet mener, at måden vi fører politik på i Danmark, skal ændres. 

- Lykkepartiet vil sikre, at vores demokrati og folketing fungerer som et landshold. Som gammel kommunikationsmand har jeg registreret, at partierne knoklede mod hinanden for at få deres dagsordner igennem. Det udviklede sig til sådan en bandekrig mellem partierne, og det kan umuligt være den sundeste måde for Danmark, at politikerne arbejder sammen på, siger René Gade til TV2 ØSTJYLLAND lørdag aften. 

Læs også Silkeborg-iværksætter starter nyt parti uden ideologi

04:51

VIDEO: Det er en af de tidligere frontfigurer i Alternativet, Rene Gade fra Silkeborg, der har stiftet sit eget parti. Se hele interviewet med ham her. 

Luk video

Lykkepartiet skal være for de vælgere, der er trætte af politisk spin og konflikter, og ikke har tillid til den måde de klassiske partier fungerer på. 

Det nye parti har nemlig ingen ideologi. I stedet må medlemmerne af partiet gerne være uenige og stemme forskelligt, så længe de holder sig inden for lovens rammer. 

- Du kan have den politiske overbevisning, som du vil i vores parti, men du skal have lagt hånden på kogepladen og sagt ja til 20 demokratiske punkter for, hvordan vores folketing kan fungere bedst muligt, for at alle danskere får mest mulig lykke, siger René Gade. 

Et parti uden ideologi 

På den måde kan politikere med vidt forskellige holdninger altså være med i partiet. Eksempelvis kunne det bestå af både personer fra både Nye Borgerlige, Enhedslisten og Socialdemokratiet uden problemer.

- Det er meget vigtigt, at dem, vi stemmer på, er villige til at lære om de andre og bringe synspunkter bedst muligt ind. Hvis man bare vil have, det der er godt for en selv, for eksempel lavere skat eller mere grønt, så kan man risikere at vælge det, der ikke skaber mest mulig lykke for alle mulige andre. Demokratiet fungerer jo sådan, at det gerne skal være godt for os alle sammen, siger Réne Gade.  

Læs også Grænseåbning giver rødglødende telefoner i turistbranchen

Men hvordan ser du, at det lader sig gøre, når der skal være så mange diskussioner, der skal tages undervejs? 

- Diskussionerne er der i forvejen. I det øjeblik Lykkepartiet bliver valgt i folketinget, så er det jo vores fornemmeste opgave - uanset om det er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, der sidder og kan danne regering, så skal vi gå med i regeringen, fordi vi skal flytte regeringen i den retning, som de borgere, der har stemt på os, har bedt os om at gøre. Derfor må vi laver kompromisser, og det er jo ligegyldigt, om det er liberalt eller socialistisk, siger René Gade og fortsætter: 

- Danmark er et velfærdssamfund, og alle partierne vil 80 procent af det samme, og vi vil gerne, at vi er lidt bedre til at finde ud af, hvad vi gør med de sidste 20 procent, hvor vi er uenige, for så kan borgerne have tillid og respekt til de politikere, som de møder på gaden - uanset partifarve. 

Lykkepartiets demokratiske program 

1. Statsministeren skal findes uden for partierne og det politiske system. Partierne bag regeringsgrundlaget udpeger en erfaren leder som kandidat til statsministerposten. Ved accept af udpegelsen skal lederen sikre den bedst mulige og mindst partipolitiserede implementering af regeringsgrundlaget - til glæde for hele Danmark.

 

2. Hvis et folketingsmedlem udpeges til minister, skal vedkommende udtræde permanent af Folketinget i indeværende valgperiode og erstattes af en stedfortræder. Erstattes ministeren efterfølgende af en ny minister, kan den afgående minister ikke vende tilbage til Folketinget.

 

3. For hvert ministerembede fremlægger statsministeren tre ministerkandidater, som er indstillet af de regeringsbærende partier. Ministeren vælges blandt de tre kandidater ved afstemning i Folketinget. For at opnå valg som minister kræves almindeligt flertal. Opnår ingen af kandidaterne flertal ved første afstemning, foretages en ny afstemning blandt de to kandidater med flest stemmer.

 

4. Statsministerens mulighed for at udskrive folketingsvalg, efter hvordan meningsmålingerne står, skal afskaffes. Folketingsvalg skal ske hvert fjerde år på en fastlagt dato.

 

5. Vederlagskommissionens anbefalinger skal træde i kraft i tilpasset og opdateret form som lovet af tidligere regeringer, så politikerne ikke de facto bestemmer deres egne løn- og pensionsvilkår.

 

6. Lovforslag og politiske udspil fra regeringen skal være retvisende kommunikeret, så de ikke fremtræder bedre, end de er. Frem for alt skal der være åbenhed om slagsider og kendte mangler

 

7. Afsløres en minister i bevidst at lyve eller modarbejde folkestyret – indiskutabelt og med fuldt overlæg – skal ministeren gå af, efter at et parti har fremsat en mistillidserklæring. Dette effektueres ved afstemning i folketingssalen, hvor mindst 33 % af medlemmerne skal stemme for.

 

8. Hastelovgivning skal begrænses, så lovgivningsprocessen kun kan fremskyndes i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til nationens sikkerhed. Al hastelovgivning skal vedtages med kvalificeret flertal (2/3) og skal indeholde en solnedgangsklausul på maksimalt et år.

 

9. Folketingsmedlemmernes immunitet skal ophæves.

 

10. Folketingsmedlemmernes geografiske spredning skal fremmes ved brug af teknologi. Det skal være muligt at udføre flest mulige arbejdsopgaver uden fysisk fremmøde. Herunder deltagelse i folketingsdebatter, udvalgsmøder m.v. Afstemninger i folketingssalen skal kunne foretages digitalt, så længe at minimum ét medlem fra et parti er fremmødt i salen og kan berigtige, at den digitale afstemning stemmer overens med den, partikollegaen inden da har oplyst som sit valg.

 

11. Et folketingsmedlem må deltage i maksimalt to internationale udvalgsrejser årligt, medmindre det sker for egen regning. Ministre og partiledere er undtaget.

 

12. Ethvert folketingsmedlem skal deltage i 3 ugers praktik hvert år indenfor et, for det enkelte folketingsmedlem, relevant politisk fagområde.

 

13. Folketingsmedlemmer og ministre skal deltage i én af årligt to mulige udviklingsdage, hvor formålet er at fremme samarbejdet f.eks. gennem idræt, leg, ledelses- og kommunikationsøvelser - på tværs af partierne.

 

14. Enhver artikel der offentliggøres i et medie på baggrund af en henvendelse fra et parti eller en politiker skal indeholde mediedeklaration, hvoraf kilden fremgår.

 

15. Der skal opbygges en fælles vidensbase og ekspertoversigt for alle fagområder, så det ikke er netværk, partistørrelse, erfaring m.v., der afgør om den enkelte folkevalgte får adgang til relevante oplysninger og information.

 

16. Lobbyregisteret skal genindføres.

 

17. Offentlighedsloven skal tilpasses, så den ikke kan udnyttes til mørklægning af sager eller dokumenter.

 

18. Der skal være øget åbenhed og gennemsigtighed vedrørende bidrag til politiske partier, kandidater og vælgerforeninger. Alle kontante bidrag over 2.400 kroner årligt samt andre ydelser og gaver af tilsvarende værdi (f.eks. betalte annoncer, rejser, fri bil, valgmateriale o.l.) skal være offentligt tilgængelige med angivelse af giver, modtager og bidragets værdi. Ved bidrag fra organisationer og virksomheder gælder dette uanset beløbsstørrelse.

 

19. Der skal sikres transparens omkring organisationer og virksomheder, der indtræder i offentlige råd og kommissioner, så offentligheden til enhver tid kan se, hvilke interesser organisationens økonomiske grundlag hviler på.

 

20. Folketingsgruppestøtten føres tilbage på 2016-niveau, således at politikerne i højere grad må samarbejde og søge viden udenfor det partipolitiske og hos Folketingets ikke-partiske medarbejdere. Det sparede beløb investeres i en kontinuerlig styrkelse af netop Folketingets ekspert- og udvalgskompetencer.

 

kilde: Lykkepartiet.dk