De er blandt de bedste til at sortere affald - nu skal de sortere endnu mere

Borgerne i Silkeborg skal fremover sortere deres affald på en ny måde. I dag rullede de nye skraldespande ud – og fik blandet modtagelse hos silkeborgenserne.

Mælkekartonen skal ikke længere smides ud med restaffaldet. Nu får den - og meget andet - nemlig sin helt egen afdeling i skraldespanden i Silkeborg Kommune.

For to år siden vedtog Folketinget en ny klimalov, der betyder at, der nu skal sorteres endnu mere affald. 

Derfor vil der rulle 30.000 nye skraldespande ud i kommunen fra i dag af og tre måneder frem

For silkeborgenserne betyder det, at de nu kan aflevere det bløde plast og kartoner. De får også en rød kasse til alt det farlige affald.

Silkeborggenserne skal fremover også sortere det bløde plast og kartoner. De får også en rød kasse til alt det farlige affald.
Silkeborggenserne skal fremover også sortere det bløde plast og kartoner. De får også en rød kasse til alt det farlige affald.

På villavejene får spandene en blandet modtagelse:

- Jeg tror, at folk er i gang med sortere. Så jeg tænker ikke, at det er den store udfordring, siger Vibeke Træholt Johansen.

- Vi skal jo følge med i det, der sker ude i den store verden, stemmer Ole Rasmussen i.

- Jeg vil godt se noget mere dokumentation på, at det faktisk nytter noget, lyder det fra Kåre Friis.

Sådan skal du sortere i fremtiden

Dokumentationen er i sin spæde start

Det er da også først nu, at Silkeborg Forsyning skal kigge nærmere på, hvad sorteringen får af praktisk betydning.

- Dokumentationen er i sin spæde start. Det her er nyt. Vi har ikke samlet kartoner før endnu, og det bløde plast er også helt nyt, siger Carsten Zaar, der er affaldschef hos Silkeborg Forsyning.

Carsten Zaar er affaldschef hos Silkeborg Forsyning.
Carsten Zaar er affaldschef hos Silkeborg Forsyning.

Men det afholder dem ikke fra at udvide skraldespanden endnu engang til næste år.

quote Jeg vil godt se noget mere dokumentation på, at det faktisk nytter noget.

Kåre Friis, Silkeborg

I sommeren 2023 venter der nemlig en kasse mere til tekstilaffald, som tidligere har haft sin plads i restaffaldsbeholderen, men som til den tid skal sorteres fra og afleveres sammen med papir og pap.

Ifølge Miljøstyrelses affaldsstatistik for 2018 genanvendte de fleste kommuner i 2018 under 30 pct. af husholdningsaffaldet. 

Blot 13 kommuner kom over 40 pct. Med et resultat på mellem 45 og 50 pct. placerede Silkeborg Kommune sig blandt de bedste.

I mål med affaldssorteringen