88 ugers ventetid: - Vi har fået en eksplosiv stigning

Ventetiden på demensudredning er stukket helt af på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital. Alzheimerforeningen forlanger handling nu.

På få måneder er ventetiden på en demensudredning mangedoblet på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitet. 

Ventetiden er aktuelt 88 uger på afdelingen, hos den største udreder af demens i Region Midtjylland, og generelt er ventetiden steget for demensudredning i Region Midtjylland. 

Helt utilstedeligt og ubærligt, lyder det fra Alzheimerforeningen.

quote Vores ventetid er forøget med en faktor fire siden oktober. Så det er ret voldsomt.

Hanne Gottrup, overlæge ph.d., Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Klinik, Demensteamet

- Det er et kæmpe problem, at ventetiderne både i Region Midtjylland, men også på landsplan, er stigende, siger foreningens direktør, Nis Peter Nissen, og fortsætter:

- Det er ubærligt at tænke på dem, som må vente halvandet til to år, før de får vished om hvorvidt de har en alvorlig og potentielt dødelig sygdom. 

Ventetiden firedoblet på få måneder

Neurologisk Klinik på hospitalet i Aarhus er den afdeling med længst ventetid på demensudredning i Region Midtjylland lige nu. Ventetiden er op til 88 uger. 

Det betyder lavpraktisk, at folk som har fået en henvisning fra egen læge til en udredning, lige nu bliver indkaldt i august og september 2023.

- Det er vi rigtig kede af, og det er derfor, vi arbejder hårdt på at få ventetiden ned, siger Hanne Gottrup, overlæge og faglig ansvarlig for demensudredningen på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital (AUH). 

Afdelingen står for over halvdelen af alle demensudredninger årligt i Region Midtjylland, og selvom det frie sygehusvalg gør, at patienter kan søge mod andre udredningssteder, er demensudredningen generelt presset lige nu.

- Vores ventetid er forøget med en faktor fire siden oktober, så det er ret voldsomt, siger overlæge Hanne Gottrup fra Neurologisk Klinik.

Afdelingen er nu i gang med at ansætte ekstra personale.

Udredningsgaranti på fire uger

Udredningsretten er en patientrettighed som skal sikre, at patienterne bliver udredt hurtigt, så en eventuel behandling kan blive sat i gang. Konkret betyder det, at der maksimalt må gå fire uger fra henvisning til demensudredning fra egen læge og til første samtale på hospitalet. 

Lige nu tager det 88 uger hos Neurologisk Klinik ved Aarhus Universitetshospital. 

Kilder: Ventetider.dk og Danske Regioner 

Aftale opsagt - ventetiden stiger

Der er flere grunde til, at demensudredningsenhederne er presset. Dels er behovet for udredninger stødt stigende i takt med, at der generelt kommer flere ældre.

- Der er et klart misforhold mellem kapaciteten på området og det antal udredninger, vi skal foretage, siger Hanne Gottrup fra Neurologisk Klinik på AUH. 

I 2020 stod afdelingen for 608 ud af 1.153 udredninger i Region Midtjylland, viser en oversigt fra Demensdatabasen. 

Sidste efterår opsagde Danske Regioner samarbejdet med den private udredningsenhed Demensudredning Danmark, og det fik køen til den offentlige udredning til at stige markant. 

Danske Regioner mente, at Demensudredning Danmark ikke levede op til kontrakten, og der var uenighed om kvaliteten af udredningen. 

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, hvordan flere hundrede patienter, som var i gang med eller skulle i gang med en udredning hos Demensudredning Danmarks kontor i Aarhus, er blevet til en ekstra pukkel i det offentlige.

- Vi har fået en eksplosiv stigning, efter det samarbejde ophørte, siger overlæge Hanne Gottrup fra AUH. 

Sygdommen kommer snigende

Også hos det kommunale tilbud Demenscenter Syddjurs mærker de, at ventetiden stiger. 

- Vi har flere, som henvender sig til os, fordi de er frustrerede over den tid, de har fået på hospitalet, siger Birthe Moe Laursen, leder af Demenscenter Syddjurs. 

I november 2021 kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, hvordan Helle Nielsens mand fik stoppet sit udredningsforløb ved Demensudredning Danmark.

Ventetiden er hård for mange familier, oplever hun. Mange gange har det taget år for familiemedlemmer at overbevise deres kære om, at de skal undersøges for demens.

- De her sygdomme kommer snigende. Nogle har måske haft dem i flere år, og langt om længe kommer man til læge, og når man så skal vente så lang tid efter en henvisning, er det hårdt, siger Birthe Moe Laursen.

Udover, at det følelsesmæssigt og mentalt er vigtigt både for den mulige demensramte og de pårørende at få en diagnose, betyder det også noget for den hjælp, de kan få.

Birthe Moe Laursen kender til flere tilfælde, hvor borgere er blevet indkaldt til første samtale på sygehuset i august 2023.
Birthe Moe Laursen kender til flere tilfælde, hvor borgere er blevet indkaldt til første samtale på sygehuset i august 2023.

- Det er vigtigt at finde ud af, om det er demens. For der er meget, som kan ligne symptomer på demens, siger leder af Demenscenter Syddjurs Birthe Moe Laursen og fortsætter: 

- Og hvis det er demens, er det vigtigt at vide, hvilken slags det er, for det har betydning for den pleje og hjælp, som vi skal tilbyde borgeren.

Alzheimerforeningen: Der skal ske noget nu

Hos Alzheimerforeningen mener direktør Nis Peter Nissen, at regionsrådet skal i gang nu med at se på problemet.

- Mig bekendt er det flere år siden, at hospitalsudvalget i Region Midtjylland overhovedet har drøftet demensudredning, så de skal få det på den politiske dagsorden, siger han. 

Der er også andre regioner, hvor ventetiden til en demensudredning er steget. Derfor mener Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen også, at Folketingets partier må handle nu.
Der er også andre regioner, hvor ventetiden til en demensudredning er steget. Derfor mener Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen også, at Folketingets partier må handle nu.

Samtidig mener han, at den akut lange venteliste skal afhjælpes.

- Der er mennesker, som er kommet i klemme. Man skal sætte sig ned sammen med kommunerne og finde ud af, hvad man kan gøre for at støtte op om familierne her, der må vente i uvished i månedsvis – ja faktisk potentielt i årevis, siger Nis Peter Nissen. 

Den nytiltrådte formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg, Purnima Erichsen fra De Konservative, forholder sig til problematikken i et direkte interview i TV2 ØSTJYLLANDs nyhedsudsendelse mandag aften kl. 19.30.

Ventetider på de forskellige hospitaler

Der er over ti steder i Region Midtjylland, som udreder for demens lige nu. Nogle er mindre afdelinger, hvor de kun kan udføre få udredninger om året. Neurologisk Klinik i Aarhus stod i 2020 for over halvdelen af de godt 1.200 udredninger i alt. 

Her er listen over de aktuelle ventetider for udredninger af demens:

Neurologiske Klinikker, Aarhus Universitetshospital: 88 uger

Neurologisk Klinik Viborg: 77 uger

Klinik for Ældresygdomme Gødstrup - RHG, Regionshospitalet Gødstrup: 74 uger

Hukommelsesklinikken, Hospitalsenheden Vest, Holstebro: 54 uger

Regionspsykiatrien Midt, Psykiatrien Region Midtjylland: tre uger

Afdeling for Psykoser - AUH, Psykiatrien Region Midtjylland: tre uger

Regionspsykiatrien Vest, Psykiatrien Region Midtjylland: tre uger

Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatrien Region Midtjylland: to uger

Psykiatrisk Klinik 1 – Gødstrup, Psykiatrien Region Midtjylland: to uger 

Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrien Region Midtjylland: to uger

Hukommelsesklinikken - RHG, Regionshospitalet Gødstrup: to uger