Overlæge mistænkt for fejl: Tusindvis tilbydes ny undersøgelse

3220 kvinder får tilbudt ny undersøgelse for brystkræft efter mistanke om fejl. Den mistænkte overlæge er fritaget for opgaver

Regionshospitalet Randers er et af de steder, hvor fejlene kan være sket. Arkivfoto.

Regionshospitalet Viborg har ved en intern kontrol fået mistanke om fejl i brystkræft-undersøgelser. Det betyder, at cirka 3220 kvinder nu får tilbudt en ny undersøgelse. 

Mistanken knytter sig til en enkelt mandlig overlæge, der har arbejdet på Regionshospitalet Viborg de seneste år.

Læs også Bent Hansen rystet over mistanke om overlæge-sjusk

Tidligere arbejdede han en årrække på Regionshospitalet Randers. 

Vi skal genundersøge disse kvinder hurtigst muligt. Allerede i weekenden sender vi breve til de 3220 kvinder.

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør

Mistanken drejer sig om undersøgelser for brystkræft, såkaldt klinisk mammografi. Mistanken retter sig ikke mod screeningsprogrammet. 

Region Midtjylland oplyser, at den ekstraordinære interne kvalitetskontrol blev sat i værk i begyndelsen af juni.

Baggrunden var patientklager samt henviste patienter, der fortsat havde symptomer, selv om de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft. 

Fritaget for alle opgaver

Alle berørte er i første omgang undersøgt af samme mandlige overlæge, og hans undersøgelse ligger til grund for de svar, kvinderne har fået.

Udvalgte anonymiserede patientforløb blev herefter straks sendt til uvildig, faglig gennemgang på Rigshospitalet.

Overlægen, der er centrum i sagen, har tidligere været ansat på Regionshospitalet Randers.

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling, oplyser regionen.

Hospitalet i Viborg har identificeret journaler for de cirka 3.800 kvinder, som er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015.

Læs også Enige hospitaler: Skal kunne bøje regler for at give værdig død

Af disse er godt 500 opereret for brystkræft. 

Det haster

Region Midtjylland vurderer, at kvinder, undersøgt tidligere end medio 2015, allerede er blevet henvist til behandling for deres brystkræft, enten via screening eller genundersøgelse.

Denne vurdering er afstemt med Sundhedsstyrelsen og formanden for det radiologiske specialeråd i Region Midtjylland. 

Læs også Hjerner står til at blive destrueret: Ingen vil have dem

På den baggrund har man valgt at tilbyde cirka 3220 kvinder et ekstraordinært sikkerhedstjek, selv om resultatet af den faglige gennemgang endnu ikke foreligger.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

3220 kvinder får tilbudt et ekstraordinært sikkerhedstjek. Genrefoto. Foto: Hans Ravn - Scanpix

- Vi skal genundersøge disse kvinder hurtigst muligt. Allerede i weekenden sender vi breve til de 3220 kvinder og forventer at kunne have tilbudt dem alle et sikkerhedstjek inden midten af august. Vi dedikerer vores personale til denne opgave og mander op trods sommerferie, siger Michael Braüner Schmidt.

Borgere, der er undersøgt af den pågældende overlæge i de sidste ti år, og efterfølgende har fået konstateret brystkræft, får i løbet af juli brev med vejledning om deres mulighed for at søge erstatning.

Borgere, der er undersøgt og erklæret raske, og ikke siden er kommet i behandling for brystkræft, kan søge information på Region Midtjyllands hjemmeside.

Læs også Kulturby-direktør ramt af brystkræft

Dette gælder både for borgere undersøgt af lægen i Randers og i Viborg siden 2007.

Hospitalerne i Viborg og Randers opretter hotlines, hvor patienter kan ringe og få svar på deres spørgsmål.

Hotlinen i Randers har nummer 7842 0105: 1.-2. juli: kl. 8-15. Mandag-torsdag: 8-15.30 og fredag 8-14 

Hotlinen i Viborg har nummer 7844 3036: 30/6 kl. 8-18, 1.-2./7: Kl. 8-15.00, 3/7 og følgende hverdage: kl. 8-15.30

Kvinder undersøgt efter juli 2015 får tilbudt sikkerhedstjek

Konkret indkaldes kvinder til et sikkerhedstjek, hvis de:
  • Er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015
  • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft
  • Og er 50 år eller yngre
  • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende
     
Sikkerhedstjekket, som er afstemt med Sundhedsstyrelsen, består af en mammografi samt tre spørgsmål om kvindernes symptomer.

Kvinderne henvises fra sikkerhedstjek til yderligere undersøgelse med klinisk mammografi, hvis:
  • Kvinderne svarer, at de fortsat mærker symptomer og/eller
  • Mammografien viser, at noget skal undersøges yderligere.