11 års kamp: Rengøringsdame får en million kr. i førtidspension

Landsretten har givet overvægtig kvinde fra Randers medhold i, at hun skulle være tilkendt førtidspension grundet sin sygdom

En rengøringsdame fra Randers fik onsdag rettens ord for, at hun uretmæssigt blev afvist at få tilkendt førtidpension i 2006.

Vestre Landsret afgjorde, at Randers Kommune skal efterbetale hendes førtidspension med tilbagevirkende kraft for perioden 1. november 2006 til 1. december 2011. Beløbet svarer til over en million kroner.

Kvinden blev syg i 2004 som følge af hjerteproblemer og en stofskiftesygdom, hvilket gjorde, at hun ikke længere kunne varetage sit arbejde.

Hun blev sygemeldt på grund af smerter i kroppen og måtte gennem et længere jobafklaringsforløb i kommunen. I løbet af den tid tog kvinden 35 kilo på.

- Det findes godtgjort, at (kvindens navn)s arbejdsevne i november 2006 som følge af generne af hendes betydelige overvægt var varigt nedsat i et sådant omfang, at hun ikke ville være i stand til at blive selvforsøgende ved indtægtsgivende arbejde, skriver Vestre Landsret i dommen.

Principiel dom

Ifølge kvindens advokat Bjarne Overmark indstillede hendes sagsbehandler hende til førtidspension, mens beslutningsteamet i kommunen afviste det.

Han er derfor glad for, at landsretten nu er gået imod både Randers Kommune og byrettens afgørelse:

- Det kan få principiel betydning, at borgerne ikke bare kan få besked om, at de skal tabe sig. Det har man nu rettens ord for, at det kan man ikke, siger han til tv2oj.dk og fortsætter:

- Hvis man har ondt i kroppen, når man bevæger sig, så er det jo klart, at man holder op med det.

Kvinden fik i 2012 tilkendt førtidspension på trods af, at der ifølge Bjarne Overmark ikke var sket ændringer i kvindens helbredsmæssige tilstand.

I perioden fra 2006 til 2012 havde hun fået afslag på både førtidspension og sygedagpenge og måtte derfor leve for lånte penge. De mere end en million kroner, hun nu er tilkendt, skal efterbetales inden den 23. december.