PERSONPROFIL

Sine Rahbek

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Spidskandidat i Ikast-Brande

Født 17. oktober 1992 i Bording Single Bor i Aarhus Kommune

I

Sine Rahbek (LA) var i 2017 kandidat til Kommunalvalget i Ikast-Brande kommune. Sine Rahbek blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Sine Rahbek er oprindeligt uddannet som salgsassistent, og hun studerer nu til administrationsøkonom ved Erhvervsakademiet Dania i Viborg og Horsens. Privat er Sine Rahbek bosat i Ikast.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Miljø og klima
  • Bureaukrati

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 111 Liberal Alliance in total 285

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi skal have en kommune som er til for borgerne, og ikke omvendt, en kommune hvor vi får mere velfærd for pengene og en kommune med mindre bureaukrati og kontrol, men mere tillid og decentralisering.

Jeg er opvokset på mine forældres gård lidt uden for Bording, og bor nu i en lille dejlig lejlighed i Ikast. Jeg er 25 år, læser til Administrationsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Viborg, og har ikke været kommunalpolitisk aktiv før nu, men ser det som en styrke. Jeg stiller mig ikke tilfreds med ”sådan plejer vi at gøre”, og jeg kommer til at bidrage med frisind, nytænkning, sund fornuft samt forventninger og tillid til borgerne, for det er sådan jeg mener, at en kommune skal drives.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en fordel for Ikast-Brande Kommune, at der bor mange udlændinge i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bekymrer mig ikke om antallet af udlændinge i kommunen. Det der er vigtigt for mig, er at de trives her, og er en bidragende del af samfundet.

2 Det er afgørende for mig, at kommunen holder fast i sin placering som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke begynde at hvile på laurbærrene nu. Et godt erhvervsklima og virksomhederne er Ikast-brande kommunes helt store styrke.

3 Ikast-Brande Kommune skal understøtte planerne om et Bestseller-højhus på flere hundrede meters højde i Brande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en stor gave at Bestseller ønsker at bygge i vores kommune, og den skal vi tage imod. Byggeriet vil tiltrække liv og vækst til Brande by og i sidste ende til hele kommunen. Vi skal sikre et godt samarbejde omkring byggeriet og fremtiden, og udnytte de muligheder det giver.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at biltrafikken er mest relevant i vores kommune, fordi Ikast-Brande kommune består af mange mindre bysamfund der ligger spredt over store afstande. Kollektiv trafik er for ufleksibelt og dyrt i forhold til biltrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssorteringen i dag fungerer rigtig godt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig har det større betydning, hvad pengene går til inden for de enkelte områder, end at et enkelt område bare får tilført flere midler. Jeg så helst at pengene til kultur og fritid går til de foreninger og tilbud som faciliterer aktiviteter til børn, unge og voksne i hverdagen, og ikke til store engangs-arrangementer. Værdien i vores foreninger ligger i at det giver sammenhold og aktiviteter i borgernes hverdag, og vi øger ikke sundheden eller mindsker ensomhed gennem engangs-arrangementer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommentaren er den samme som til spørgsmålet om kommunal støtte til store kulturelle begivenheder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte har behov for kortere sagsbehandlingstid, at blive set og vejledt individuelt, og de der kan, har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet. Jeg går til valg på, at de socialt udsatte skal have mulighed for at få én indgang og sagsbehandler i kommunen, i stedet for flere. De har nok (og andre) ting at tænke på, end hvilken sagsbehandler de skal have fat i. Det skal være sagsbehandlernes opgave at koordinere indsatsen og kommunikationen internt i kommunen, ikke borgernes.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er slet ikke et menneskesyn jeg kan bakke op om. Vi bør først og fremmest se på de individer af mennesker vi får ind i lokalsamfundet, og ikke hvor eller hvordan de er kommet hertil. Alle kan bidrage med noget, og det er vores egen fejl hvis ikke vi bakker op om den ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrenceudsættelse medfører enten mere service for pengene, eller den samme service til en bedre pris. Det synes jeg at vi skal udnytte i kommunen, til at skabe en bedre ældrepleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt for samfundet og for de enkelte borgere som har brug for det. Jeg tror også på her at mange midler kan findes ved at udrydde unødigt bureaukrati og registrering, og i stedet udvise tillid til lederne og de ansatte.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være op til den enkelte skole at fastlægge antallet af elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret i Ikast-Brande kommune er blandt landets bedste. Vi kan dog altid blive bedre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores borgere som går på arbejde har fortjent at beholde flere af deres egne penge. På den måde kan de bruge lidt mere, på lige de ting de har lyst til. Det kan f.eks. være nye flyverdragter til ungerne, en ekstra tur i Legoland, en ny bil, en til at passe haven eller noget helt femte. Det mener jeg også er velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens yderområder har behov for frihed til forskellighed og private initiativer. Flere bysamfund har haft stor gavn af donationer fra flere private fonde, og det ser jeg som en stor fordel.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tilbud til unge i kommunen allerede. Det er en ledelsesmæssig opgave at tilpasse tilbuddene til det behov der er i kommunen. Ledelsen skal have større frihed under ansvar, så de kan bruge deres kræfter på ledelse i stedet for papirarbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke imod cykelstier, tværtimod, men jeg mener at der er andre trafikområder i øjeblikket, som kræver mere opmærksomhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal komme an på en konkret faglig vurdering fra gang til gang. Vækst i erhvervslivet skal ikke bremses af sentimentale argumenter for at bevare naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at kommunens penge skal gå til kernevelfærd, og i min optik er større kulturelle begivenheder ikke en del af pakken her. Pengene i kultur-puljen skal bruges på de foreninger som skaber værdi for borgerne i hverdagen, og ikke til store begivenheder der sker et par gange om året.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kommunale ressourcer skal bruges bedre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk at den nuværende indsats er tilpasset til situationen. De små lokalsamfund har også et ansvar for at tage imod de nyankomne flygtninge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har betalt skat hele deres liv, og det er ikke rimeligt at kræve endnu mere fra dem, fordi de har været gode til at tjene penge, eller spare op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk at sindslidende i dag er en gruppe som ikke får den opmærksomhed de fortjener. Om det er veteraner med krigstraumer, mennesker som har levet med sindslidelserne hele deres liv, eller en helt tredje gruppe, så har de brug for individuelle vurderinger og tilbud.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagogerne skal fritages fra nogle af alle dokumentations-kravene, så de i stedet bruger tiden sammen med børnene. Det må alt andet lige også give mere arbejdsglæde og mindre sygefravær.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikast-Brande Kommune er i følge DI danmarks mest erhvervsvenlige kommune, og det i sig selv er tiltrækkende for private virksomheder. Vi skal dog sikre vores fortsatte position på førstepladsen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler generelt for meget i skat, og det er grundskylden også en del af.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2017 - 2017

Byrådskandidat Ikast-Brande Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

2017 - 2018

Bestyrelsesmedlem SIND Ungdom, Viborg

Uddannelse

2016 - 2018

Administrationsøkonom, Erhvervsakademi Dania

2009 - 2012

Student STX, Ikast Brande Gymnasium

2019 - nu

Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus Universitet, BSS

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Sælger Panduro Hobby

2013 - 2015

Salgsassistentelev Bilka
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2017 - 2017

Byrådskandidat Ikast-Brande Kommune, Liberal Alliance

Tillidsposter

2017 - 2018

Bestyrelsesmedlem SIND Ungdom, Viborg

Uddannelse

2016 - 2018

Administrationsøkonom, Erhvervsakademi Dania

2009 - 2012

Student STX, Ikast Brande Gymnasium

2019 - nu

Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus Universitet, BSS

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Sælger Panduro Hobby

2013 - 2015

Salgsassistentelev Bilka

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds