Naturfredningsforening: Vi har advaret om kvælstof længe

I 2017 blev der udledt omkring 60.000 ton kvælstof til vandmiljøet, hvilket er tilsvarende de foregående år.

Nye tal fra Aarhus Universitet viser, at kvælstofbelastningen af det danske vandmiljø fortsat ikke er faldet. Det kommer ikke bag på Danmarks Naturfredningsforening.

- Lige siden regeringen med landbrugspakken i 2016 gav landbruget lov til at gøde mere, så har vi advaret om, at det vil få konsekvenser for naturen og miljøet.

- Nu kan vi se, at vores værste forudanelser holdt stik, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. 

I 2017 blev der udledt 60.000 ton kvælstof til det danske vandmiljø. Det er nogenlunde det samme som de foregående år.

I næsten 20 år har vandsektoren kæmpet for at beskytte vores rene drikkevand, og for nylig kom de ifølge dem selv, et historisk skridt nærmere målet.

Lav nye regler

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er den høje kvælstofbelastning en forklaring på, hvorfor man i de senere år har set iltsvind i de kystnære farvande og i fjorde.

De starter ifølge naturfredningsforeningen tidligere og varer længe ind i efteråret.

- Det er helt nødvendigt, at man laver nogle regler og laver en omstilling af landbruget, så vi kan få nedbragt forureningen, og vi kan gøre det hurtigt, siger Maria Reumert Gjerding.

Også i Alternativet rejses der kritik af den omstridte landbrugspakke. Partiet ønsker handling. 

- Det er jo desværre, som vi forventede. Regeringens landbrugspakke har jo ikke reduceret kvælstofudledningen, som regeringen ellers påstod ville ske.

- Det betyder, at nu må regeringen træde til, og hurtig komme med obligatoriske virkemidler for landmændene, så vi kan se en reduktion allerede i 2019, siger Christian Poll, landbrugsordfører i Alternativet.

VIDEO: Se, hvordan de i Horsens vil sikre rent drikkevand ved at lave boringer i en skov.

Minister: Landbruget overholder ikke aftale

Da landmændene med landbrugspakken i 2016 fik lov til at bruge mere kvælstof, betød det dog også på længere sigt stramninger med målrettet regulering.

Men ifølge Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har landbruget ikke leveret tilstrækkeligt på de aftalte tiltag.

Den kritik er Landbrug & Fødevarer uenig i. Den er ikke overrasket over tallene fra 2017, da det var et meget vådt år.

- Ministeren bliver jo nødt til at anerkende, at i landbrug er vi afhængige af vind og vejr.

- Når vi taler om de forskellige tiltag, som er en del af landbrugspakken, så er vi i fuld gang, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge formanden investerer erhvervsorganisationen i år 30 millioner kroner i konsulentordninger. Ordningerne skal hjælpe landmændene med at finde arealer, hvor der kan udlægges vådområder, som kan være med til at reducere kvælstofbelastningen.

/ritzau/