Se kortet: Her er de 130 pesticideramte og lukkede vandboringer

Øget fund af pesticider er med til at lukke flere og flere østjyske vandboringer

Ramt af pesticider og sløjfet. Sådan er status for flere og flere østjyske vandboringer. 

Det viser en ny optælling, som TV2 ØSTJYLLAND har lavet.

- Østjylland er lidt mere udsat for pesticider end landsgennemsnittet, siger seniorkonsulent Claus Vangsgård fra interesseorganisationen Danva.

I alt er der sløjet 130 vandboringer i Østjylland, hvor der er fundet pesticider over de tilladte grænseværdier. Optællingen kan ikke konkludere, at de enkelte boringer er lukket lige præcis på grund af pesticiderne.

- Men pesticider er årsag til langt de fleste overskridelser af grænseværdierne i vores drikkevand, siger Claus Vangsgård.

Se de sløjfede vandboringer

Kortet viser 130 forskellige typer af vandboringer, der fra 1996 og frem til i dag er sløjfet. Alle boringer, hvor der er fundet pestiticider over de tilladte grænseværdier. Der er både tale om drikkevandsboringer og såkaldte monteringsboringer, som kun bliver brugt til at teste vandkvalitet. Data stammer fra JUPITER - den nationale boringsdatabase

Han regner med, at der vil lukke flere mindre vandværker i fremtiden på grund af pesticider.

Fund af nye typer pesticider

Pesticiderne stammer oftest fra ukrudtsmidler, som førhen er blevet brugt i landbrug. I februar stoppede Vildstrup Vandværk med at bruge vand fra tre ud af deres fire vandboringer efter fund af desphenyl-chloridazon

- Boringer bliver stadig ikke brugt, og forbrugerne får vand fra andre vandværker, siger geolog Jens Østerby Hansen fra Randers Kommune. 

I februar lukkede Vildstrup Vandværk for tre ud fire boringer, da stoffet desphenyl-chloridazon, blev fundet. De tre boringer bliver stadig ikke brugt i dag.
I februar lukkede Vildstrup Vandværk for tre ud fire boringer, da stoffet desphenyl-chloridazon, blev fundet. De tre boringer bliver stadig ikke brugt i dag. Foto: Henrik Pedersen

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, som tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer. 

Det var først sidste år, at Miljøstyrelsen pålagde vandværker rutinemæssigt at tjekke vand for pesticideresterne efter chloridazon. 

- Det var lige pludselig nyt for alle, at de her fund begyndte at bonne ud, siger Claus Vangsgård fra Danva. 

Sidste år blev Ebdrup Vandværk på Djursland også ramt af desphenyl-chloridazon. De fortynder ikke vandet for at komme under de tilladte grænseværdier.

Formand for værket, Keld Østergaard, forklarer, at de har fundet en anden metode for at undgå det pesticideramte vand. 

quote - Det var lige pludselig nyt for alle, at de her fund begyndte at bonne ud

Claus Vangsgård, seniorkonsulent, Danva

Senest er det blevet obligatorisk at tjekke for stofferne DMS og 1,2,4-triazol. 

- Jeg vil nok blive overrasket, hvis der ikke kommer flere stoffer, siger Claus Vangsgård, og fortsætter:

- Jeg er nok så naiv at tro på, at de ikke er lige alvorlige, som dem vi kender i dag, men vi ved det ikke, før vi har screenet for alle de pesticider, vi har brugt herhjemme.  

VIDEO: Skovområde sikrer rent drikkevand til fremtidens generationer

Politisk kamp om sprøjtemidler

Både i Aarhus og Skanderborg arbejder et politisk flertal i kommunalbestyrelserne for at forbyde brug af sprøjtemidler tæt på drikkevandsboringer - også selvom sprøjtemidlerne på nationalt plan er lovlige.

Samtidig er der stor opmærksom på, om der flere komme flere forbud på sprøjtemidler på nationalt plan

Ren populisme, har landmand Karl Ole Jokumsen fra Bjedstrup tidligere kaldt det. Han mener, det vil gå ud over hans muligheder for at drive landbrug. 

For landmand Karl Ole Jokumsen har brugen af sprøjtegifte en stor betydning for hans produktivitet. Han mener forslaget om et forbud er ren populisme.
For landmand Karl Ole Jokumsen har brugen af sprøjtegifte en stor betydning for hans produktivitet. Han mener forslaget om et forbud er ren populisme.

- Det er noget, man gør af populistiske grunde, og jeg synes, at det er meget uheldigt, at det så får de konsekvenser på bagsiden af medaljen. Så kan politikerne pudse deres glorie ved, at der har gjort det her, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND i august måned

Styrelsen for Patientsikkerhed mener ikke, at fundene af eksempelvis desphenyl-chloridazon udgør en sundhedsmæssig risko.

Drikkevand i Danmark er modsat drikkevand i mange andre lande ikke tilsat klor. De sidste vandværker i Danmark droppede klor tilbage i 2009. 
Drikkevand i Danmark er modsat drikkevand i mange andre lande ikke tilsat klor. De sidste vandværker i Danmark droppede klor tilbage i 2009. 

- Men vi ved, at vi ikke har fuld oplysninger om de her stoffer, siger Claus Vangsgård fra Danva og slutter:

- Der kan være nogle ting, som vi ikke ved om i dag. Så derfor skal vi være forsigtige.