Berøring øger livskvaliteten: Christina og Benthe holder i hånd med de ældre

På flere østjyske plejehjem arbejdes der målrettet med tæt hudkontakt til de ældre. Berøring er vigtigt, siger ekspert.

Når ældre savner et klem i hånden, et stryg over ryggen eller lidt fodmassage, træder personalet på flere østjyske plejehjem gerne til med lidt kropslig nærkontakt.

I mindst fem østjyske kommuner arbejder plejehjem målrettet med at forebygge 'hudsult', viser en rundspørge lavet af TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi holder lidt i hånd og sørger for, der er noget daglig hudkontakt, siger Christina Elmstrøm, social - og sundhedsassistent på Rosengården Plejecenter i Hornslet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Berøring er et behov

Sammen med resten af personalet på Rosengården Plejecenter, der hører til Syddjurs Kommune, bekæmper Christina Elmstrøm 'hudsult'. Et begreb, der dækker over mangel på fysisk kontakt med andre mennesker.

quote Vi har som mennesker et behov for at være i kontakt og berøring med andre. Hud mod hud.

Christina Elmstrøm, social - og sundhedsassistent

- Vi har som mennesker et behov for at være i kontakt og berøring med andre. Hud mod hud, fortæller Christina Elmstrøm.

Den tætte kontakt bliver værdsat. En af dem, der er glad for at blive holdt lidt i hånden, er Erik Julius Jensen, som bor på Rosengården Plejecenter i Hornslet sammen med sin hustru.

- Så er der lidt kontakt i stedet for at sidde ude i det fri, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

Erik Julius Jensens hustru, Anna Marie, bliver næsten dagligt nusset og kløet på ryggen.

- Det er rart, konstaterer hun.

Hudkontakt og berøring øger livskvaliteten for de ældre.
Hudkontakt og berøring øger livskvaliteten for de ældre.

Kommuner har fokus på hudkontakt

Syddjurs Kommune er ikke alene om at have fokus på hudkontakt. Også i Norddjurs, Randers, Aarhus og Odder kommuner arbejdes der på plejehjem målrettet på at forebygge hudsult, oplyser kommunerne.

Kærlighedshormonet oxytocin

Oxytocin er et hormon, som findes naturligt i kroppen. Det kaldes populært for ’kærlighedshormonet’. Det har fået dette navn, fordi det blandt andet udskilles ved kram, kys og sex.

 

Oxytocin giver en følelse af lykke og velvære, og derfor menes det at have betydning for, når mennesker knytter tætte bånd til hinanden.

 

Kvinder har højere koncentrationer af oxytocin i kroppen end mænd, og hos kvinder spiller oxytocin en vigtig rolle ved amning og fødsel.

 

Oxytocin udskilles fra en lille kirtel i hjernen kaldet hypofysen.

 

Kilde: Netdoktor

I Aarhus Kommune for eksempel er der ansat oplevelsesmedarbejdere, hvor særligt én har fokus på berøring. Hun hedder Benthe Bruun og er uddannet sygeplejerske og hospitalsklovn.

- Det, der er mit fokus, er nærvær og berøring. Jeg kommer rundt til beboere, som har svært ved at komme ud af deres lejligheder. Meget ensomme beboere, som har meget lidt kontakt, forklarer hun til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Berøring er ikke noget, jeg bare gør. Det er noget, jeg inviterer til eller bliver inviteret til.

Benthe Bruun, oplevelsesmedarbejder, Aarhus Kommune.

Benthe Bruun oplever, at nogle ældre ikke tør spørge om et kram. De er bange for at blive afvist. Og omvendt er hun også opmærksom på ikke at træde over en grænse ved bare at røre ved folk. Derfor bruger hun blandt andet sin klovnefigur til at bryde isen.

- Og så improviserer jeg. Men jeg er meget etisk reflekteret. Så berøring er ikke noget, jeg bare gør. Det er noget, jeg inviterer til eller bliver inviteret til. Det kan blandt andet ende med lidt massage på hånden, armene eller ryggen, fortæller Benthe Bruun, der faktisk også mener, hun selv får noget ud af indsatsen.

- Det er vigtig for mennesker i alle aldre at opleve fysisk kontakt, fortæller jordemoder og forskningsleder Rikke Damkjær Maimburg på Aarhus 
- Det er vigtig for mennesker i alle aldre at opleve fysisk kontakt, fortæller jordemoder og forskningsleder Rikke Damkjær Maimburg på Aarhus 

- Berøring åbner hjertet. Både mig, der giver det, får det bedre. Og den, der modtager, får det bedre.

Ekspert: Berøring er vigtig

Hudsult er ikke et ord, som bruges ofte rent videnskabeligt. Men ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017, så er der en sammenhæng mellem sociale relationer og helbred.

Og de østjyske plejehjem gør det rigtige ved at have øget fokus på berøring. For berøring kan være gavnlig for mennesker, mener Rikke Damkjær Maimburg, som er jordemoder og forskningsleder på Aarhus Universitetshospital.

Rikke Damkjær Maimburg har sin viden fra forskning i fødsler og kvinder og børns helbred - herunder effekten af hud mod hud-kontakt.

- Det er vigtigt for mennesker i alle aldre at opleve fysisk kontakt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Berøring starter bestemte processer i hjernen, forklarer hun.

- Vi ved, at når vi for eksempel krammer et andet menneske i mere end et minut, så stiger vores egen produktion af oxytocin. Oxytocin er vores velvære-hormon, som er med til at give os en oplevelse af netop tilpashed og velvære.

Sådan forebygger kommunerne hudsult

Norddjurs

Temaet hudsult er en del af hverdagen for personalet på et plejehjem. De er, ifølge kommunen, opmærksom på, at berøring og fysisk kontakt er noget, alle mennesker har brug for. De bruger det i deres daglige arbejde og omgang med beboerne på plejecenteret.

 

Syddjurs

Der arbejdes med temaet hudsult på kommunens plejehjem. Personalet bruger kropskontakt - det kan være under både plejen og i almindelige hverdagssituationer.

 

Randers

Har i et år haft særligt fokus på borgere med demens, og der er afholdt workshops med fokus på hudsult.

 

Odder

En fysioterapeut i kommunen arbejder med berøring i forhold til plejehjemsbeboerne og vejledning til personalet herom. Sosu-personalet anvender bevidst berøring, og kommunen har tilbud om wellness netop med henblik på berøring.

 

Aarhus

Har en 'flyvende' oplevelsesmedarbejder, som gennem berøring arbejder med fokus på nærvær og hudsult.

 

Favrskov

Der arbejdes ikke målrettet med at forebygge hudsult på plejehjem.

 

Samsø

Der arbejdes ikke målrettet med at forebygge hudsult på plejehjem.

 

 

Kilde: Rundspørge foretaget af TV2 ØSTJYLLAND

 

*Silkeborg, Horsens og Skanderborg kommuner har ikke svaret på TV2 ØSTJYLLANDS henvendelse.