Styrelse: Aflys alle sociale arrangementer i skoler og institutioner

En stigende smittespredning blandt børn og unge betyder, at dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner bør aflyse alle sociale arrangementer.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler bør aflyses. Det gælder foreløbig frem til 4. oktober 2020.

quote - Det er rigtigt ærgerligt for dem, der har planlagt et arrangement såsom klassefest eller lejrskole, og som bliver nødt til at aflyse det.

Overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen. 

- Men vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Derfor anbefaler vi, at man aflyser arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, simpelthen fordi det er vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og høj hygiejnestandard i sådanne sammenhænge, siger overlægen.

Der kan fortsat holdes aktiviteter, der har et fagligt formål inden for almindelig skoletid, såsom besøg på museer eller en tur i skoven, understreger styrelsen.

Men det skal sikres, at de generelle anbefalinger om at holde afstand og god håndhygiejne kan overholdes.

På samme måde kan man også holde forældremøder, elevrådsmøder og skole-hjem-samtaler med mere.

Man bør dog begrænse antallet af deltagere mest muligt. Eksempelvis ved at der kun deltager én forælder per barn til forældremøder.

Anbefalingen om at aflyse arrangementer gælder til gengæld også for private begivenheder, som ikke er arrangeret af skolen eller institutionen.

Det kan være fødselsdage for klassen eller forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af eleverne og forældrene selv.

Børn og unge må gerne ses med deres venner, understreger styrelsen.

Men det anbefales, at børn og unge begrænser den sociale omgang med andre. Det gælder både i forhold til, hvor mange man samles, hvor længe, og hvor mange forskellige man ses med.

/ritzau/