Minister vil samle tilsyn med omstridte fiskefarme hos staten

Flere havbrug har rod i tilladelserne, og nu vil miljøminister stramme op og samle tilsyn i Miljøstyrelsen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil samle tilsynet med omstridte havbrug hos Miljøstyrelsen.

Som det er nu, er der flere myndigheder om at varetage kontrollen med de havbaserede fiskefarme. 

- I dag er tilsynet med de 19 havbrug spredt ud på otte forskellige myndigheder. Det er ikke en holdbar løsning, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Det er havbrug som dette, som man ikke kommer til at se mere af. Det sker, fordi produktionen påvirker havmiljøet.
Det er havbrug som dette, som man ikke kommer til at se mere af. Det sker, fordi produktionen påvirker havmiljøet. Foto: Henrik Skovgaard, TV SYD

Sidste år slog Kammeradvokaten fast, at de fleste danske havbrugs tilladelser er enten ugyldige eller mangelfulde.

Det fik Miljøstyrelsen til at iværksætte en undersøgelse. 

Efter en gennemgang af de første syv havbrug konkluderede styrelsen, at seks af dem ikke har de fornødne placeringstilladelser på plads.

quote Jeg ønsker, at vi nu får ryddet op på det her område.

Lea Wermelin (S), miljøminister.

Det får ministeren til at bebude en samlet handlingsplan for området.

- Jeg ønsker, at vi nu får ryddet op på det her område, siger Lea Wermelin.

Havbrug skal have retningslinjer og krav

Ud over at samle miljøtilsynet med havbrugene vil Lea Wermelin også sikre tydeligere retningslinjer for brugene.

Det har vist sig, at der ikke er præcise krav til, hvordan havbrugene indberetter eksempelvis kvælstofindhold i foder.

Det gør det vanskeligt at lave præcise beregninger af det enkelte havbrugs virkning på havmiljøet.

- Det er i alles interesse - også havbrugenes - at det fremover står helt klart, hvilke miljømæssige krav man skal leve op til, og hvordan havbrugene dokumenterer det, siger miljøministeren.

Lea Wermelin har tidligere meldt ud, at hun ikke ønsker flere og større havbrug i Danmark.

VIDEO: På Djursland kunne nogle borgere ånde lettet op. Miljøministeren Lea Wermelin har tidligere meldt ud, at hun ikke vil tillade havbrug langs kysten. Arkiv fra den 26. august 2019.