Babyboom: Vi har ikke født så mange børn i over ti år

63.710 nyfødte kom til verden i 2021. 15.580 af dem i Midtjylland. Der er ikke født flere siden 2010, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I 2021 kom der flere nyfødte til verden, end der har gjort i over 10 år.

Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som den har offentliggjort i en pressemeddelelse.

63.710 nyfødte kom til verden i 2010. Det er det højeste antal siden 2010.

Udviklingen sker efter en periode fra 2016 til 2020, hvor antallet har været kontinuerligt faldende.

- Vi kan ikke ud fra tallene sige, hvorfor fødselstallet er steget, men det sker, efter at fødselstallet set over en lang årrække ellers har været faldende.

- Så det bliver spændende at se, om tendensen fortsætter, eller om det var et engangsresultat i forbindelse med covid-pandemien, siger afdelingschef Mette Keis Jepsen i pressemeddelelsen.

Midtjylland har fået næstflest babyer

I 2020 lå antallet af nyfødte på 61.450. Dermed er der født 2260 flere babyer i 2021 end året før.

Region Hovedstaden var i 2021 den region, hvor det blev født flest børn, mens Region Nordjylland havde færrest. I Midtjylland blev der født næstflest børn. Her kom 15.580 nye, små borgere til regionen.

Tallene viser også, at der fra 2019 til 2020 er født flere større børn. Samtidig er der et fald i andelen af børn, der er undervægtige, når de bliver født.

Det betyder, at antallet af børn, som er normalvægtige ved fødsel, er uændret fra 2020.

Hvad angår børnedødeligheden, så er den svagt faldende. Det skyldes blandt andet et fortsat fald i dødeligheden blandt for tidligt fødte børn.

1946 var det år, hvor flest nyfødte kom til verden. Her lå tallet på 96.111.

Omvendt blev der i 1983 født 50.822 børn. Det er dermed det år i nyere tid, hvor færrest børn blev født.