Bro deler vandene igen: - Som borgmester skal han favne hele kommunen

Lokale politikere fra Odder er kritiske over for borgmester Uffe Jensens (V) rolle i sagen om en mulig kommende Kattegatforbindelse.

Hvor går grænsen for, hvad en borgmester bør deltage i?

Det spørger en række lokalpolitikere i Odder Byråd nu om som reaktion på, at byens borgmester, Uffe Jensen (V), er en del af formandskabet i Kattegatkomiteen.

En komite, der arbejder positivt for etableringen af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland.

- Borgmesteren repræsenterer Odder Kommune. Vi synes, det er er et problem, at Odder Kommune dermed er repræsenteret i en renlivet lobbyistorganisation, der kun har et formål, og det er at få en kattegatforbindelse, der skal gå i land i Odder Kommune, siger Leif Gjørtz Christensen fra Enhedslisten til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Det er min klare holdning, at det er bedre at sidde med ved bordet.

- Uffe Jensen, borgmester, Odder

Selvom den endelige beslutning om en Kattegatbro træffes af Folketinget, mener han ikke, at Odders tilsagn er uvæsentligt.

Han har derfor sammen med Radikale Venstre og SF i Odder foreslået byrådet, at borgmesteren skal trække sig fra Kattegatkomiteen, når der ikke er entydig opbakning til broen.

- Han arbejder for noget, som vi er mange, der er uenige i. Som borgmester skal han favne hele kommunen, siger Kresten Bjerre fra Radikale Venstre til TV2 ØSTJYLLAND. 

Forstå debatten om Kattegatforbindelsen

Skulle måske have spurgt

Borgmester Uffe Jensen (V) mener tværtimod, at hans medlemskab i Kattegatkomiteen er helt naturligt.

- Det er min klare holdning, at det er bedre at sidde med ved bordet og høre, hvad der foregår, end at sidde uden for klasseværelset og høre, hvad der foregår inden for, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at han udelukkende sidder med for at holde sig orienteret om en mulig Kattegatbro, der vil få stor betydning for Odder Kommune. Derfor havde han heller ikke forestillet sig, at hans medlemskab af Kattegatkomiteen kunne blive problematisk.

- Jeg er meget opmærksom på, hvilken rolle og hvilket mandat jeg har. Og hvis jeg er i tvivl, spørger jeg byrådet. Det kan godt være i bagklogskabens klare lys, at jeg skulle have spurgt byrådet inden i dette tilfælde, siger han.

Men du sidder som borgmester for Odder Kommune i en komite, der åbenlyst arbejder for at etablere en kattegatforbindelse. Kan du forstå, at det kan blive opfattet som et udtryk for, at Odder er for en Kattegatforbindelse?

- Jeg kan sige tilbage, at et enigt byråd har vedtaget en erhvervsstrategi, hvor det står sort på hvidt, at Odder Kommune skal arbejde for en forbindelse, siger Uffe Jensen med henvisning til Odders erhvervspolitik gældende for 2019-2025.

Stemt ned

Men den forklaring køber Leif Gjørtz Christensen fra Enhedslisten ikke. Han mener, at billedet har ændret sig, og at broen er rykket tættere på, siden erhvervsstrategien blev vedtaget i 2018.

- Vi kunne sagtens være kommet med protesterne dengang. Det havde bare ikke haft nogen virkning på det tidspunkt. Det er nu, situationen er der. Det er nu, der er en bevidsthed om, at man planlægger en motorvej her, siger han.

Derfor mener han, at diskussionen om en bro over Kattegat er vigtigere end nogensinde før.

Alligevel mødte forslaget fra Enhedslisten, SF og De Radikale ikke opbakning ved afstemningen i byrådet. 

Her stemte 15 byrådsmedlemmer imod forslaget om, at Uffe Jensen skal trække sig fra Kattegatkomiteen. For forslaget stemte de 4 byrådsmedlemmer, der havde stillet forslaget.

I øjeblikket udarbejdes en forundersøgelse, der skal belyse miljøudfordringer ved en Kattegatbro og komme med konkrete forslag til linjeføring. Forundersøgelsen ventes klar sidst på året, hvorefter det er op til Folketinget at beslutte, om der kommer en fast Kattegatforbindelse.