Vold på børnehjem: Barn slået af ansat

Et barn er blevet slået af en ansat og et andet råbt ind i hovedet 30 gange. En døgninstitution for anbragte børn får kritik fra flere sider.

Børnecentret ved Grenaa for anbragte børn har fået massiv kritik for ikke at indberette magtanvendelser korrekt og i tide, og for at have en manglende respekt og anerkendelse af børnene. 

quote De dumper som anbringelsessted, når kritikken er så hård fra Socialtilsynet, som den er her.

Caroline Adolphsen, lektor ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Ligesom så mange andre dage skulle Louise Jensen hente sin datter i børnehaven Møllehaven den 21. januar i Grenaa.

Men denne dag bliver hun vidne til et optrin, hun ikke kan få ud af sit hoved.

- Om aftenen og natten kan jeg ikke sove, da jeg tænker på det her lille barn og den her episode, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Da hun henter sin pige i børnehaven, sidder der en dreng overfor i garderoben og en pædagog fra døgninstitutionen Børnecentret, hvor drengen er anbragt.

- Drengen er ikke særlig gammel, han er to-tre år. Han er i en følelsesmæssig tilstand i affekt. Drengen græder og har snot og tårer i hele hovedet, fortæller hun.

quote Hun råber stop, stop, stop, stop, stop og bliver ved med at råbe ind i hovedet på ham.

Louise Jensen, Grenaa

Imens sidder pædagogen over for ham med hovedet helt tæt ind mod hans.

- Hun råber stop, stop, stop, stop, stop og bliver ved med at råbe ind i hovedet på ham, samtidig med hun prøver at give ham støvler på, fortæller Louise Jensen.

Det var i denne garderobe, at Louise Jensen overværede episoden, hvor en dreng blev råbt ind i hovedet gentagne gange.
Det var i denne garderobe, at Louise Jensen overværede episoden, hvor en dreng blev råbt ind i hovedet gentagne gange.

Ifølge Louise Jensen, og som der senere også står i en tilsynsrapport, råber medarbejderen fra Børnecentret barnet ind i hovedet 30 gange kontinuerligt og uden pauser.

- Han får ingen mulighed for at få luft. Han får ingen mulighed for at trække sig fra situationen. Jeg ser, at hun bliver ved med det, og da han græder lidt mindre, fortsætter hun i det samme tempo, siger Louise Jensen.

Socialtilsyn Midt kritiserer Børnecentret for blandt andet:

Efterlader et tredje barn

Louise Jensen sidder med sin egen datter og er chokeret. Hun opdager, at der er endnu en pædagog fra Børnecentret, som står lidt længere nede ad gangen med to andre børn, som de er ved at hente.

Medarbejderen, som netop havde råbt af drengen, løfter ham op, og går sammen med den anden pædagog udenfor med drengen og yderligere et barn. De efterlader et tredje barn indenfor, forklarer Louise Jensen.

Møllehaven er en institution med plads til 55 vuggestue- og børnehavebørn.
Møllehaven er en institution med plads til 55 vuggestue- og børnehavebørn.

Hun ved, at de tre børn er søskende og bor på Børnecentret. Hun løber efter medarbejderne og råber, om de ikke skal have drengen med.

- Der står han forladt af de pædagoger, som skal drage omsorg for ham. Og han har lige set sin bror i en træls tilstand, hvor en pædagog laver et overgreb, fortæller Louise Jensen.

De fortæller, at de henter ham bagefter, hvilket de også gør. Episoden gør stort indtryk på Louise Jensen.

- Dagen efter ringer jeg til lederen af børnehaven, og hun siger, at det der var et overgreb. Og hun spørger, om jeg vil lave en underretning på det, fortæller Louise Jensen, som efterfølgende underretter Norddjurs Kommune.

Flere kritisable forhold på institution

Underretningen er fremhævet i en tilsynsrapport, som Socialtilsyn Midt har lavet om Børnecentret. Stedet drives af Norddjurs Kommune.

Og det er langt fra det eneste kritisable tilfælde, som socialtilsynet kommenterer i deres rapport. 

- Det er jo ikke sådan, det skulle være. Man er blevet fjernet fra mor og far, fordi de ikke kunne varetage ens behov og omsorg, og så skulle man jo gerne komme et sted, der var bedre, siger Louise Jensen.

quote Straks der bliver kendskab til det, så bliver der handlet på det.

Hanne Nielsen, socialchef, Norddjurs Kommune

Ifølge Norddjurs Kommune er den pågældende medarbejder ikke længere ansat på institutionen.

- Straks der bliver kendskab til det, så bliver der handlet på det. Det er en sag, jeg ikke kan udtale mig yderligere om, fortæller Hanne Nielsen, som er socialchef i Norddjurs Kommune.

VIDEO: Socialchef Hanne Nielsen svarer på, hvorfor Børnecentret ikke indberettede episoden, hvor et barn blev slået af en medarbejder.

Er det en enkeltstående sag, eller er det et udtryk for den pædagogiske ramme, man arbejder efter på Børnecentret?

- Helt konkret, så mener jeg faktisk, at når man samlet læser den tilsynsrapport, så viser det sig, at det er enkeltstående tilfælde. Der bliver også beskrevet, at tingene fungerer på Børnecentret, siger Hanne Nielsen. 

 

Påbud for manglende anerkendelse og respekt for børnene

I begyndelsen af marts var Socialtilsyn Midt på to anmeldte besøg hos Børnecentret. Efterfølgende blev der holdt dialogmøder med stedet.

- Vi har at gøre med nogle af de mest udsatte børn i landet. De kommer ind på en døgninstitution og kommer væk fra deres mor og far og skal have hjælp og støtte. Derfor er det utroligt vigtigt, at de bliver behandlet ordentligt, siger tilsynschef i Socialtilsyn Midt Ulla Bitsch Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Børne- og Ungecentret Norddjurs er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge mellem 0 og 13 år samt unge mellem 13 og 18 år.
Børne- og Ungecentret Norddjurs er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge mellem 0 og 13 år samt unge mellem 13 og 18 år.

Socialtilsynet gav efterfølgende den 4. juni 2019 døgninstitutionen to påbud på baggrund af følgende:

Manglende forebyggelse af magtanvendelser og manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene”

- De dumper som anbringelsessted, når kritikken er så hård fra Socialtilsynet, som den er her, siger jurist og lektor ph.d. Caroline Adolphsen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Senere bliver de to påbud taget af igen, da stedet får lavet handlingsplaner for, hvordan de vil komme problemerne til livs.

quote Det er meget alvorligt at få et påbud, der handler om, at man har en pædagogisk tilgang, der er så ringe, så det fører til flere magtanvendelser.

Caroline Adolphsen, lektor ph.d. Juridisk Institut, Aarhus Universitet

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt og forelagt den Caroline Adolphsen, som er ekspert i familie- og børneret.

- Det er meget alvorligt at få et påbud, der handler om, at man har en pædagogisk tilgang, der er så ringe, så det fører til flere magtanvendelser, som for øvrigt er ud over reglerne for magtanvendelser, og som man ikke registrerer, fortæller Caroline Adolphsen.

VIDEO: Jurist og lektor ph.d. Caroline Adolphsen forklarer alvoren i de påbud, som Børnecentret har fået.

Barn bliver slået i maven af medarbejder

Det er særligt én episode, der er årsag til det ene påbud, som betyder, at institutionen skal ændre praksis her og nu.

Socialtilsynet lægger afgørende vægt på en episode, hvor en medarbejder slår et barn kan passere uden, at den opfanges af nogen…

I et dagbogsnotat fra Børnecentret fra den 3. marts 2019, beskriver en ansat på Børnecentret følgende, hvor XX er barnet:

“På vejen hjem var den gal igen, og jeg måtte konstant adfærdskorrigere XX. På et tidspunkt begyndte XX at slå og sparke mig, hvilket udløste en refleks i min højre arm, så min hånd kom til at ramme XX i maven. XX knækkede sammen og våndede sig og fortalte mig fortørnet, at jeg da ikke måtte slå. Jeg fortalte XX, at det var sådan en automatisk refleks, jeg sommetider havde, når jeg blev overrasket over, at nogen slog mig.”

Socialtilsynet skriver yderligere i deres rapport, at det ikke fremgår, at den pågældende medarbejder eller andre har talt med barnet om, at voksne ikke må slå børn:

"Barnet er således ikke blevet anerkendt for sin umiddelbare reaktion på medarbejderens slag", står der i rapporten.

Fælles for alle, der bor på Børne- og Ungecenter Norddjurs, er, at de har behov for at bo et sted, hvor der er trygge og forudsigelige rammer, samt mulighed for at få hjælp og støtte døgnet rundt, skriver kommunen på deres hjemmeside.
Fælles for alle, der bor på Børne- og Ungecenter Norddjurs, er, at de har behov for at bo et sted, hvor der er trygge og forudsigelige rammer, samt mulighed for at få hjælp og støtte døgnet rundt, skriver kommunen på deres hjemmeside.

- Når man har anvendt magt, så skal man inden for 24 timer registrere og indberette det. Og dem, som skal være med til det, er selvfølgelig dem, som har gjort det - barnet skal høres og andre som har været til stede, fortæller Caroline Adolphsen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Episoden blev ikke indberettet, men opdaget af Socialtilsyn Midt, da de efterfølgende besøger stedet og læser om episoden i dagbogsnotatet. Herefter bliver det anmeldt til politiet.

- Når man slår et barn, så er det selvfølgelig ulovligt. Så skal man indberette det som en ulovlig magtanvendelse, og så har vi også at gøre med en politisag. Hvis det skulle have været en politisag, får man det faktisk ødelagt ved at handle, som man gør. Man vil slet ikke kunne bruge det som et bevis senere. Så både pædagogisk, juridisk, strafferetligt og børneretligt er det helt, helt forkert den måde, man går til det på, siger Caroline Adolphsen.

VIDEO: Når man slår et barn, så er det ulovligt. Det er en ulovlig magtanvendelse, og der skal også ske en politianmeldelse, forklarer Caroline Adolphsen.

Socialchef: Der er blevet reageret

I Norddjurs Kommune er man klar over, at der er sket fejl. Men ifølge socialchef Hanne Nielsen, så er der blevet taget hånd om det.

- I den konkrete episode er der desværre sket det, at den er konkret misset i et overlap. Det er der rettet op på og lavet nye procedure for, at det ikke sker igen. Men straks der bliver kendskab til det, så bliver der handlet på det, fortæller Hanne Nielsen.

Har ledelsen noget ansvar i forhold til den episode?

- Ledelsen har altid et ansvar i det her, og ledelsen har også ageret på det. Straks de har fået kendskab til det, så har de taget hånd om det, og ageret i forhold til medarbejder og barnet, siger socialchef Hanne Nielsen.

quote De har ageret på det personalemæssigt, men de har ikke kunnet redegøre over for os på, hvordan de fremover vil undgå sådanne situationer.

Ulla Bitsch Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Midt.

Ansvaret for at anmelde en episode, hvor en medarbejder slår et barn, ligger hos ledelsen på stedet, fortæller Caroline Adolphsen.

- Hvis ledelsen får det at vide, og ikke handler på det, så har vi et spørgsmål, om ledelsen skal fyres. Det er jo ikke, fordi det er en hemmelighed, som kommer frem et halvt år senere. Det står sort på hvidt, så ledelsen, som har pligt til at føre tilsyn med hele anbringelsesstedet – også de gange, man ikke fysisk, er der, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En hverdag med magtanvendelser

Det er ikke ualmindeligt, at der bliver brugt magtanvendelser i pædagogikken med børnene på Børnecentret ved Grenaa. Fra 2015 til 2018 blev der indberettet 107 magtanvendelser til Socialtilsynet.

Børnecentret består af tre huse, hvor to af dem er døgninstitution, og et af husene er til aflastning.
Børnecentret består af tre huse, hvor to af dem er døgninstitution, og et af husene er til aflastning.

Fra 11. december 2018 til marts 2019 modtog Socialtilsynet 12 magtanvendelser fra Børnecentret, hvoraf fem var indsendt efter gældende frist.

- Det er ikke sådan, at man ikke kan have forkerte indberetninger og ulovlige magtanvendelser ude på et døgntilbud. Det er nogle meget tilspidsede situationer engang imellem, som gør, at personalet bliver presset, og så kan man komme til at gøre ting, som ikke er helt, som de skal være, siger tilsynschef fra Socialtilsyn Midt Ulla Bitsch Andersen.

quote Det har rigtig stor betydning, om man ledelsesmæssigt er klar over, at det er forkert, det man har gjort, og at man beskriver det sådan. Og der kan vi se nogle huller.

Ulla Bitsch Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Midt

Ifølge Socialtilsyn Midt indberetter Børnecentret ikke magtanvendelser korrekt, og man foretager også magtanvendelser, som er ulovlige.

- Det har rigtig stor betydning, om man ledelsesmæssigt er klar over, at det er forkert, det man har gjort, og at man beskriver det sådan. Og der kan vi se nogle huller, siger Ulla Bitsch Andersen.

Derfor har Socialtilsyn Midt bedt institutionen om at gennemføre undervisning i bestemmelserne om magtanvendelse til medarbejderne og lave en redegørelse, som viser, hvordan de vil anerkende børnene i de tilspidsede situationer.

VIDEO: Tilsynschef Ulla Bitsch Andersen fortæller om baggrunden for de påbud, som Socialtilsyn Midt har givet Børnecentret.

Påbud løftes af igen

Ifølge Socialtilsyn Midt så havde Børnecentret ageret personalemæssigt i forhold til de involverede medarbejdere, men der manglede en langsigtet handleplan. 

- De har ikke kunnet redegøre for os, hvordan de fremover vil undgå sådanne situationer, siger tilsynschef i Socialtilsyn Midt Ulla Bitsch Andersen.

Den 2. juli valgte Socialtilsyn Midt at fjerne de to påbud, som Børnecentret har fået. Institutionen har udarbejdet de krævede handleplaner og en detaljeret tidsplan for at rette op på tingene. 

Men Socialtilsyn Midt fører intensiveret tilsyn med stedet for at se om handleplanerne overholdes og forholdene på institutionen ændrer sig. 

- Når en døgninstitution har haft påbud af den karakter, så intensiverer vi efterfølgende tilsynet med stedet for at se, om de har implementeret de ting, som de beskrev for os. Hvis de har det, er det godt, men hvis ikke, så kan det i værste fald betyde, at de mister deres godkendelse som døgninstitution, siger tilsynschef Ulla Bitsch Andersen.

Et problem i flere år

I andre tilsynsrapporter fra tidligere år har manglende korrekte indberetninger af magtanvendelser også været et fokuspunkt. Men det er først i juni i år, at Børnecentret får de to påbud.

- Vi har været i dialog i de foregående år, hvor vi kan se, at der er nogle mangler, og det skal de forbedre. Det er ikke lykkedes dem, og derfor går vi ind og siger, at så får I et påbud for det nu, siger Ulla Bitsch Andersen.

quote Vi kan jo ikke vide fuldt ud vide om der findes episoder, som ikke er indberettet, da medarbejderne ikke overvåges.

Hanne Nielsen, socialchef, Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er man ikke klar over, hvor mange magtanvendelser, der ikke har været indberettet korrekt på institutionen, eller hvor mange som har været ulovlige.

- Vi kan jo ikke vide fuldt ud vide, om der findes episoder, som ikke er indberettet, da medarbejderne ikke overvåges. Udgangspunktet er, at hvis der sker en episode, som falder inden for den kategori, hvor der skal være en indberetning – så skal det indberettes, og så reagerer man på det, siger socialchef Hanne Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Socialchef Hanne Nielsen mener, at Børnecentret møder børnene med anerkendelse og respekt. Her svarer hun på kritikken fra Socialtilsyn Midt. 

Medarbejderne på Børne- og Ungecentret Norddjurs er presset, og flere af de børn og unge, som anbringes på stedet, har en udadreagerende adfærd.

Den 20. februar i år modtog institutionen et strakspåbud af Arbejdstilsynet for at sikre, at vold, trusler om vold og krænkende handlinger forebygges og håndteres på en effektiv måde.

Chef: Personaleudskiftning har betydning

Ifølge socialchef Hanne Nielsen er årsagerne til nogle af problemerne, at der har været en stor udskiftning af personalet og sygemeldinger på Børnecentret, da stedet også blev ramt af et ansættelsesstop i Norddjurs Kommune i 2018.

- I en periode var der mange vikaransættelser, som var nødvendigt som en del af ansættelsesstoppet. Siden da har der været en ustabil periode omkring ansættelser, men her på det seneste er der kommet ro på igen. Sygemeldinger er desværre ikke ualmindeligt på institutioner med sårbare borgere, men det er noget, vi forsøger at håndtere så godt som mulig, siger Hanne Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ifølge Caroline Adolphsen, så er det stadig ledelsens ansvar, at tingene ikke fungerer uanfægtet, hvilke medarbejdere som er ansat.

- Man undskylder det med medarbejderskift, og man undskylder det med, at der kommer nogle børn, som ikke er matchet – det må man jo som leder stå til ansvar for. Det fritager jo ikke en for ikke at overholde lovgivningen, og særligt ikke når man taler om magtanvendelser. Så må man jo lukke sit sted, siger jurist og lektor ph.d. Caroline Adolphsen fra Aarhus Universitet.

quote Jeg mener, at stedet møder børnene med anerkendelse og respekt.

Hanne Nielsen, socialchef, Norddjurs Kommune

Socialchefen i Norddjurs Kommune forsikrer, at de tager påbuddene alvorligt, og hun har fuld tillid til ledelsen på Børnecentret.

- Jeg mener, at stedet møder børnene med anerkendelse og respekt. Der har været nogle enkelte episoder, hvor der har været et par oplevelser med udadreagerende adfærd, og en magtanvendelse, som ledelsen for sent får kendskab til. Når vi har fået kendskab til de ting, så har vi også handlet på det, siger Hanne Nielsen.

Red Barnet og Børns Vilkår mener, at situationen på Børnecentret er stærkt kritisabelt, og det vil gå ud over de i forvejen omsorgsvigtede børn. Du kan læse mere om deres kritik her.