Børnehjem i krise: - Det er meget bekymrende

Et børnehjem for omsorgsvigtede børn får kritik fra flere sider, og forholdene vil gå ud over børnene, mener flere eksperter.

Børne- og Ungecentret er en døgn- og aflastningsinstitution for anbragte børn mellem 0-13 år og unge mellem 13-18/23 år.

Børnecentret drevet af Norddjurs Kommune har fået flere kritikpunkter fra Socialtilsyn Midt.

Læs også Vold på børnehjem: Barn slået af ansat

Her bliver omsorgssvigtede børn anbragt, når deres mor og far eller familie ikke selv kan have dem.

De påbud, der er kommet til institutionen, ser jeg som et udtryk for en institution, som er totalt i krise.

Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet

I juni fik Børnecentret to påbud for manglende forebyggelse af magtanvendelser, og manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene.

- De påbud, der er kommet til institutionen, ser jeg som et udtryk for en institution, som er totalt i krise, siger psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 2. juli valgte Socialtilsyn Midt at fjerne de to påbud, som Børnecentret har fået. Institutionen har udarbejdet de krævede handleplaner og en detaljeret tidsplan for at rette op på tingene. 

Men Socialtilsyn Midt fører intensiveret tilsyn med stedet for at se om handleplanerne overholdes og forholdene på institutionen ændrer sig. 

Kuno Sørensen har været psykolog hos Red Barnet siden 2001.

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i tilsynsrapporten, og forevist den til psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet og juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår, Ingrid Hartelius Dall.

- De har nogle rigtig gode pædagogiske mål, men når det handler om håndteringen af voldelige situationer, så magter de ikke at gøre det. Og det er rigtig bekymrende for børnene, siger Kuno Sørensen.

Læs også Udsatte familier ladt i stikken: Der er ikke tid til at overholde loven

I rapporten er der en episode, hvor en medarbejder slår et af børnene, og det bliver ikke indberettet, som det skulle.

Socialtilsyn Midt kritiserer Børnecentret for blandt andet:

  • Tilbuddet har ikke formået at opfange og reagere på en episode, hvor en medarbejder slår et barn.
     
  • Manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene - især på baggrund af episoden i børnehaven, som Louise Jensen overværede.
     
  • Der lægges vægt på, at socialtilsynet i ringe omfang ser en beskrivelse af den pædagogiske indsats.
     
  • Handleplaner for børnene er flere år gamle.
Se mere

Det er først ved tilsynsbesøget, at episoden bliver opdaget i et dagbogsnotat og politianmeldt.

- Jeg synes, det er meget alvorligt. Det er også derfor, at det er godt, at tilsynet har krævet en handling hurtigt. Børn har ret til at være i et miljø, hvor de ikke bliver udsat for vold, siger Ingrid Hartelius Dall til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politikere uvidende om påbud: Nu skal de underrettes

- Gruppen af børn, som typisk vil være på sådan en institution, kan være udadreagerende. Derfor har de brug for voksne, som kan rumme dem og styre dem i forhold til, når de reagerer på en voldsom måde, siger Kuno Sørensen.

02:32

VIDEO: Børnecentret er en institution i krise, fortæller Kuno Sørensen fra Red Barnet.

Luk video

Forebygger ikke magtanvendelser

I påbuddet fra Socialtilsyn Midt påpeger man, at Børnecentret ikke forebygger magtanvendelser, og at de ikke indberetter dem i tide og korrekt.

- Vi har været i dialog i de foregående år, hvor vi kan se, at der er nogle mangler, og det skal de forbedre. Det er ikke lykkedes dem, og derfor går vi ind og siger, så får I et påbud for det nu, siger tilsynschef Ulla Bitsch Andersen.

- Det er et problem, når man ikke sørger for at indberette magtanvendelser. Det handler om at finde ud af, om det er pædagogisk korrekt, eller om det er en form for afmagt fra medarbejderens side, når der bliver brugt magt, forklarer psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen.

Personalet er direkte konfliktoptrappende og ikke konfliktnedtrappende, og det må aldrig være tilfældet.

Ingrid Hartelius Dall, juridisk konsulent, Børns Vilkår.

- Man kan se på opholdsstedet, at det ikke er den sidste udvej. At man i nogle tilfælde oplever, at personalet er direkte konfliktoptrappende og ikke konfliktnedtrappende, og det må aldrig være tilfældet, siger Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.

Fra 2015 til 2018 blev der på Børnecentret indberettet 107 magtanvendelser til Socialtilsynet, viser en oversigt fra Socialtilsynet.

Der kan være nogle særlige hensyn, hvor man tænker, at det faktisk er omsorg for barnet at udøve magt. Men det må aldrig blive hverdag, og skal være den sidste udvej.

Ingrid Hartelius Dall, juridisk konsulent, Børns Vilkår.

I perioden fra december 2018 til marts 2019 modtog Socialtilsynet 12 magtanvendelser fra Børnecentret, hvoraf fem var indsendt efter gældende frist.

- Der kan være nogle særlige hensyn, hvor man tænker, at det faktisk er omsorg for barnet at udøve magt. Men det må aldrig blive hverdag, og skal være den sidste udvej, siger Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.

00:56

VIDEO: Det er alvorligt, når medarbejdere er med til at konfliktoptrappe konflikter på Børnecentret, og det munder ud i et stort antal magtanvendelser, fortæller Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.

Luk video

Stor udskiftning af personalet

Der har været stor udskiftning af personalet på Børnecentret, og man har været påvirket af det ansættelsesstop, som der var i Norddjurs Kommune i 2018, forklarer socialchef Hanne Nielsen.

 - I en periode var der mange vikaransættelser, som var nødvendigt som en del af ansættelsesstoppet. Siden da har der været en ustabil periode omkring ansættelser, men her på det seneste er der kommet ro på igen, siger Hanne Nielsen.

Personalet er vældig presset på grund af den historie, der er i institutionen. Og de handler nogle situationer i afmagt, fordi de ikke aner, hvad de skal stille op i den konkrete situation.

Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet.

Det kan gå ud over de i forvejen omsorgssvigtede børn på institutionen, når der ikke er faste medarbejdere, som de kender godt og stoler på, siger Kuno Sørensen.

- Det kan have vældig store konsekvenser for børnene, fordi, de ikke har tillid til de voksne, som skal hjælpe dem og passe på dem. Nogle børn kan måske lige frem opleve, at det er fordi, de voksne ikke kan lide dem, at de holder op og flytter væk derfra, forklarer han.

 

Mere et opbevaringssted for børn

Hvis Børnecentret skal fungere ordentligt, så mener Kuno Sørensen, at man fra Norddjurs Kommunes side, skal tage et valg, om man pædagogisk vil arbejde og hjælpe børnene, eller om det skal være et opbevaringssted.

- Som det ser ud lige nu, så er det blot et opbevaringssted, fordi man ikke prioritere, det der skal til, så medarbejderne kan udføre det pædagogiske arbejde, forklarer Kuno Sørensen.

04:26

VIDEO: Børnecentret møder kritik fra flere sider. Her kan du se hele historien om, hvad der er årsagen til de to påbud.

Luk video

Det kræver uddannelse af personalet i forhold til reglerne om magtanvendelse og en overordnet pædagogisk retning, som der også står i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt.

- Der skal være en pædagogisk ledelse, som kan gå ind og sende et signal om, hvordan arbejder vi pædagogisk på det her sted. Det kan man se i rapporten, at det er der ikke. Det er et meget, meget stort arbejde, særligt hvis man har så stor en personalegennemstrømning, som det her sted har, siger Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.

Red Barnet: Nogle børn er måske bedre tjent andre steder

Ifølge socialchef Hanne Nielsen er man ved at tage hånd om de problemer, der har været på Børnecentret.

- Der har været nogle enkelte episoder, hvor der har været et par oplevelser med udadreagerende adfærd, og en magtanvendelse som ledelsen for sent får kendskab til. Når vi har fået kendskab til de ting, så har vi også handlet på det, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:55

VIDEO: Socialchef i Norddjurs Kommune, Hanne Nielsen, har tillid til ledelsen på Børnecentret, og mener, at de møder børnene med den fornødne respekt og anerkendelse.

Luk video

Men for børnene er skaden måske allerede sket og svært at rette op på igen i forhold til de børn, som er blevet svigtet, mener Kuno Sørensen.

- Man må vurdere om børnene kan holde til, at institutionen bliver mere stabil. Eller om det vil være bedre at se om nogle af børnene måske er bedre tjent med at komme til et etableret tilbud, som fungerer bedre end det aktuelle, siger Kuno Sørensen.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi leverer et rigtig godt tilbud til de her børn. Jeg mener, at man møder børnene med anerkendelse og respekt.

Hanne Nielsen, socialchef, Norddjurs Kommune.

Men socialchef Hanne Nielsen fortæller, at hun har tiltro til ledelsen og Børnecentret.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi leverer et rigtig godt tilbud til de her børn. Jeg mener, at man møder børnene med anerkendelse og respekt, siger Hanne Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.