Tre ældre døde i brand: Rapport afslører fejl på stribe

Undersøgelser viser, at det plejehjem i Allingåbro, hvor tre personer døde i begyndelsen af august, ikke levede op til brandsikkerhedskravene

Tre kvinder på 91, 93 og 95 år mistede livet, da der udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland den 3. august.

I dag præsenterede Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA), en rapport om sikkerheden på plejehjemmet i et samråd. 

Han fortæller følgende: 

- I undersøgelsen konstateres det, at der ikke var installeret et automatisk sprinkleranlæg i bygningen. Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket reducererede flugtvejen og medvirket til at branden i gangen blev voldsom. Endelig konstateres det, at flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende dør.

- Det konstateres, at den brandramte del af bygningen ikke overholdt de brandkrav, som var gældende, da plejecenteret blev ombygget i 1997. Det konkluderes også, at plejecenteret ikke lever op til de brandkrav, der gælder i dag, og som et plejecenter, der opføres i dag, skal leve op til. 

VIDEO: Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om brandsikkerhed på landets plejehjem. 

Vil have undersøgt dispensationer

Farsøhthus er et kommunalt plejehjem i Norddjurs Kommune, og Ole Birk Olesen understreger, at det er ejeren, der har ansvaret for, at brandkravene efterleves.

Det betyder dog ikke, at der er foregået noget alvorligt, lyder det. 

Plejecenter Farsøhthus havde dispensation fra den daværende Rougsø Kommune, der nu hører ind under Norddjurd Kommune, fordi der lå en brandstation i nærheden. Men ministeren vil nu have undersøgt, om der bliver givet for mange dispensationer rundt om i landet.

- Umiddelbart synes jeg ikke, at det virker betryggende, at der eksempelvis dispenseres fra kravet om sprinkleranlæg på et plejehjem med ældre og svagelige beboere, fordi der er en brandstation i nærheden, siger Ole Birk Olesen.

Politiet blev 8. august færdige med efterforskningen af plejehjemsbranden. En brand, som kostede tre ældre kvinder livet.

Kommunalt ansvar

Ole Birk Olesen siger tirsdag, at han vil skrive til landets kommuner og gøre opmærksom på, at kommunerne som bygningsejere skal tage stilling til om brandsikkerheden er forsvarlig i pleje- og ældreboliger, samt i børnehaver, vuggestuer og lignende steder. 

- Der skal ikke være tvivl om, at det skal være trygt og sikkert at bo i plejeboliger i Danmark, derfor har vi brandkravene. Ulykker som denne viser tydeligheden af, at det er vigtigt. Ansvaret om, hvorvidt kravene er overholdt ligger hos den enkelte bygningsejer. Dette gælder også for plejeboliger, som er kommunalt ejet, siger Ole Birk Olesen.   

Beredskabsdirektør for Randers, Favrskov og Djusland Kasper Sønderdahl har bekræftet overfor TV2 ØSTJYLLAND, at der ikke var automatisk sprinkleranlæg, og at der var spisekøkken i flugtsvejsgangen. 

VIDEO: Allingåbro dagen efter branden i Farsøhthus. 

Norddjurs ikke bekendt med rapport

Norddjurs Kommune har tirsdag ikke meget at sige om rapporten fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

- Norddjurs Kommune er ikke bekendt med den omtalte rapport. Vi er indtil nu udelukkende blevet informeret om, at alt har virket, og alle har handlet, som de skulle. Indtil vi har set rapporten, kan vi ikke forholde os til, hvilke kritikpunkter der kan ligge, siger Søs Fuglsang, sundhed - og omsorgschef, Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.