36 meter høj omdiskuteret mobilmast ved kysten skudt til hjørne

Naboer til kommende mobilmast beskylder Norddjurs Kommune for manglende dialog. Nu bliver mobilmastens placering genovervejet.

Illustrationen viser, hvordan den 36 meter høje mobilmast vil se ud. Foran ligger klitterne og de sommerhuse, som er et bevaringsværdigt kulturlandskab. Foto: Norddjurs Kommune

- Det må være heromkring, siger Jonas Bille. 

Han går sammen med sommerhusejer Gunnar Johansen igennem klitterne og ned på den vindblæste strand.

Med sig har de illustrationer af, hvordan en 36 meter høj mobilmast vil fylde i landskabet ved Grenaa Strand. 

Jonas Bille (tv.) og Gunnar Johansen er to af de personer fra sommerhusområdet, der kæmper imod planerne om en kommende mobilmast i området. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Det er jo forrykt. Vi må ikke engang have en tv-antenne på sommerhusene, fordi det ikke ser særligt kønt ud, siger han og fortsætter:

- Så forstår jeg ikke, at man kan sætte en 36 meter høj gittermast op lige bag ved.

Mobilmast-mail: - Smør tykt på

Hans familie har haft sommerhus i Grenaas eftertragtede sommerhuskvarter siden begyndelsen af 1930'erne. 

Nabosommerhuset tilhører den 70-årige revisor Gunnar Johansen.

Han har søgt aktindsigt i sagens forløb og undrer sig over en række mails sendt fra en kommunalt ansat arkitekt til det landinspektørfirma, som har skrevet forslaget til den nye lokalplan for masten.

Den skal have fuld gas, ellers er jeg bekymret for, at den ikke går igennem.

Medarbejder fra Norddjurs Kommune i en mail til virksomheden LE34, 30. august 2018

- Det er jo manipulation, siger Gunnar Johansen og citerer fra den ansattes mail:

- Jeg fik et mindre chok, da jeg så illustrationerne. Så der skal virkelig smøres tykt på, skriver medarbejderen og fortsætter længere nede i mailen:

- Den skal have fuld gas, ellers er jeg bekymret for, at den ikke går igennem.

Læs også Oplandsbusser reddes – færre bybusser bliver konsekvensen

Det er de formuleringer, som får sommerhusejer Gunnar Johansen op i det røde felt.

- Det er ikke tilfredsstillende som borger. Hvordan kan jeg have tillid til kommunen? Spørger han.

Jonas Bille og Gunnar Johansen er modstandere af en kommende mobilmast i nærheden af sommerhuskvarteret. Bag dem kan man se en række andre master og skorstene på Grenaa Havn. De undrer sig over, at mobilmasten ikke kan placeres der. Foto: Thomas Gam Nielsen

Han føler, at hele sagsbehandlingen bærer præg af, at kommunen primært varetager TDC's ønske om at få opstillet en mobilmast.

Sag fjernet fra udvalgsmøde

Den udlægning køber formand for miljø- og teknikudvalget, Jens Meilvang (LA), ikke. 

- Vi har hørt i flere år, at der er problemer med mobildækningen i området, og vi føler, at vi er nødt til at gøre noget ved problemet, siger han.

Den endelige lokalplan, som giver tilladelse til masten, skulle have været behandlet på teknik- og miljøudvalgsmødet i denne uge, men punktet er fjernet.

Hvorfor har mobilmast-folkene selv skrevet lokalplanen?

Jens Meilvang (LA) oplyser, at det er helt normal procedure, at hvis en lokalplan primært tjener en privat virksomhed, så står virksomheden for at lave udkastet til lokalplanen. I sidste ende er det altid politikerne som skal tage stilling til lokalplanen. 

 

I den konkrete sag har Telcon på vegne af TDC rettet henvendelse til Norddjurs Kommune. Telcon har så fået landinspektørfirmaet LE34 til at lave udkastet. LE34 har løbende været i dialog med kommunens medarbejdere om forslaget, og det er fra den dialog, at de omtalte mails i sagen stammer. 

Til gengæld holder Jens Meilvang i dag møde med flere sommerhusejere, hans medarbejdere og TDC, hvor flere aspekter kan vendes.

- Der er kommet mange klager, og vi har udskudt beslutningen i en måned, så vi har lang tid til at beslutte os for et ja eller nej til masten, siger han. 

Jens Meilvang (LA), formand for teknik- og miljøudvalget, har været noget overrasket over de kritiske røster i forbindelse en kommende mobilmast tæt på stranden i Grenaa. Foto: Thomas Gam Nielsen

Han vil ikke forholde sig til, om de konkrete mails og formuleringer fra hans medarbejdere er over stregen. 

- Vi skal have undersøgt, om der er nogen, der er gået lidt for meget ind i opgaven og ikke set sagen fra borgernes synsvinkel, siger han.

02:11

VIDEO: Her kan du se mere om mobilmasten.

Luk video

Masten skal udlejes til andre teleudbydere

Hele området bliver betegnet som et bevaringsværdigt landskab, og derfor er der præcise krav til, hvor meget der må bygges, hældninger på sommerhusenes tage og højden.

Egentlig må der ikke bygges over 8,5 meter i området, men Jens Meilvang (LA) mener, der er særlige hensyn at tage.

Det er lige her ved siden af det offentlige toilet ved Kystvejen 5 i Grenaa, at den kommende mobilmast på 36 meter skal placeres. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Der er nødt til at være mobildækning i området, og derfor ser man lidt anderledes på det, når det er noget, som er i samfundets interesse, siger han.

Ifølge sagsbeskrivelsen skal masten være 36 meter høj, så der er plads til, at andre teleoperatører kan placere deres antenner på masten. 

Vi er blevet oplyst, at det her er den eneste mulige placering, men nu er der kommet nogle forslag og ideer fra borgere, og dem kigger vi på.

Jens Meilvang (LA), formand for teknik- og miljøudvalget

Jonas Bille forstår dog ikke behovet for en ny mobilmast. 

- Jeg har ikke oplevet dårlig mobildækning. Jeg ved ikke, hvor det skulle være henne, siger han og Gunnar Johansen supplerer:

- Der bliver skrevet, at andre placeringer er undersøgt grundigt og fravalgt, men jeg kan ikke finde i papirerne, hvor de grundige undersøgelser er henne. 

Jonas Bille viser, at han på sin telefon har mobildækningen på stranden i Grenaa.

Alt det skal nu undersøges nærmere, forklarer Jens Meilvang (LA).

Det vigtigste for ham er stadig at understøtte ønsket om en bedre mobildækning i hele området. 

Læs også Samsø får ekstra mobilmast - men kun for en stund

- Vi er blevet oplyst, at det her er den eneste mulige placering, men nu er der kommet nogle forslag og ideer fra borgere, og dem kigger vi på, siger han.

Fra plan til mobilmast

Januar 2018: På vegne af TDC kontakter virksomheden Telcon Norddjurs Kommune med ønsket om at placere em 36 meter høj mobilmast. De udelukker, at der er andre muligheder for placeringen af masten.
 

Foråret 2018: Der er dialog mellem Norddjurs Kommunes medarbejdere og Telcon om, der skal laves en lokalplan. Landinspektørfirmaet L34 hjælper Telcon og TDC med at skrive forslaget til lokalplanen. 
 

21. august 2018: Kommunalbestyrelsen godkender det fortsatte arbejde med lokalplanen for området og giver miljø- og teknikudvalget kompetencen til at træffe den endelig afgørelse.
 

27. november 2018: Lokalplan 083-707 bliver offentliggjort.
 

2. januar 2019: Høringsfristen udløber, og der er kommet en del høringssvar ind.
 

19. januar 2019: Der bliver holdt borgermøde på et lokalt hotel, hvor flere sommerhusejere er imod masten.  
 

29. januar 2019: Planen skulle endelig være vedtaget, men den bliver taget af teknik- og miljøudvalgets møde. 
 

1. februar 2019: Møde mellem politikere, kommunen, TDC og flere sommerhusejere.