Fond donerer 1,4 mia.: Nyt diabetescenter på vej i Aarhus

Novo Nordisk Fonden har bevilget 1,4 milliarder kroner til øget diabetesindsats i Aarhus

Foto: Henning Bagger - Scanpix

Genrefoto af blodsukker-test. Foto: Helle Brandstrup Larsen

1 af 2

Diabetikere i Region Midtjylland og Region Syddanmark får inden for en overskuelig årrække endnu bedre behandlingstilbud i henholdsvis Aarhus og Odense.

Novo Nordisk Fonden har nemlig bevilget 1,4 milliarder til hver af de to regioner. Pengene er øremærket til oprettelsen af to diabetescentre. 

- Diabetes er først og fremmest en plage for dem, der bliver ramt. Sekundært er sygdommen imidlertid også en hård belastning for sundhedsvæsenets økonomi, fordi behandling og komplikationer ofte strækker sig over mange år. Diabetes respekterer ingen grænser, og derfor giver det god mening at prøve nye ambitiøse alliancer i kampen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland.

Læs også Stor undersøgelse slår fast: Kaffedrikkere lever længere

Aftalen om Steno Diabetescenter Aarhus omfatter blandt andet et moderne byggeri ved Aarhus Universitetshospital.

Her skal man ikke blot tilbyde behandling, men også forske og uddanne, ligesom den forebyggende indsats skal styrkes.

I 2015 var der 56.056 personer med diabetes i Region Midtjylland Foto: Region Midtjylland

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes.

- Målet er, at de mennesker, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes, siger Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Nyt diabetescenter klar i 2022

Byggeriet af begge centre startes allerede næste år og forventes at være færdigbygget i 2022. De skal årligt tage imod mellem 8000 og 9000 patienter.

Fakta om Steno Diabetes Center Aarhus

  • Centret skal etableres som en del af Forum-bygningen ved Aarhus Universitetshospital.
  • Bygningen forventes klar til brug medio 2022, men centret indfaser aktiviteter fra 2018.
  • Kapaciteten på centret vil være ca. 8.000 patient årligt.
  • Steno Diabetes Center Aarhus skal være en integreret del af sundhedsindsatsen i regionen og skal initiere et styrket samarbejde mellem de relevante parter på diabetesområdet, det vil især sige regionshospitalerne, kommunerne og almen praksis.
  • Et særkende for centret vil være at understøtte forskning og udvikling inden for tværsektorielt samarbejde om sammenhæng i patientforløb, forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og forebyggelse af senkomplikationer.
Kilde: Region Midtjylland

- Vi vil gerne understrege, at vi via centret styrker forskning og behandling, der hvor patienterne er – uanset om det er på et regionshospital eller i det kommende center i Aarhus, siger Bent Hansen.

Fonden har allerede bevilget knap tre milliarder til et diabetescenter i København, og bestyrelsen har også godkendt visionsoplæg til tilsvarende centre i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Læs også Politisk opbakning til diabetescenter i Aarhus

Novo Nordisk Fonden får sine penge fra Novo A/S, der både har store aktieposter i Novo Nordisk og Novozymes, men også investerer i andre virksomheder.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 milliarder kroner.

Læs også Stadig uvished efter afgørelse: Anna må fortsat stikke sig