Søsætter nyt vådområde

Århus Amt slutter i dag arbejdet med at etablere et nyt vådområde syd for Rønde.

Arbejdet med at etablere en ny sø på Djursland er slut.

Århus Amt, Rønde Kommune og Fussingø Statsskovdistrikt har skabt et 19 hektar stort vådområde umiddelbart syd for Rønde by. Vådområdet er blevet dannet ved at fjerne et dige og ved at give Knudbro Bæk sit naturlige forløb tilbage.

Det sidste spadestik i forbindelse med oprettelsen af vådområdet blev taget af formanden for Århus Amt's trafik- og miljøudvalg, Erik Poulsen (V), i eftermiddag.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om vådområdet i dagens udsendelser.