Rambla i Randers

Randrusianerne skal bestemme, hvad Østervold skal bruges til, når gaden omdannes til en rambla efter sydeuropæisk forbillede.

Østervold skal i fremtiden samle Randers' midtby i stedet for at dele den i to.

Byrådet har besluttet, at parkerings- arealerne imellem gadens vejbaner skal omdannes til en ramla efter sydeuropæisk forbillede, og kommunen spørger nu randrusianerne til råds om, præcist hvad den kommende rambla skal bruges til.

Randers Kommune indbyder områdets beboere til et idé- og informationsmøde i Kulturhuset. Her er det meningen, at der skal nedsættes tre arbejdsgrupper, der hver skal give deres bud på, hvordan ramblaen skal se ud, når den står færdig om to år.

På kommunens <A href="http://www.randers.dk/vis_sidenj.asp?id=3435&amp;niv1=10"><STRONG>hjemmeside</STRONG></A> er det muligt at få flere informationer om planerne for Østervold.