Nyt stort engområde på vej i Favrskov

Favrskov Enge er navnet på et nyt million-projekt, der skal skabe et større vådområde i kommunen

Sådan ser der ud ved engområderne i Randers. Foto: Frank Hillerup Nielsen

Sådan ser der ud ved engområderne i Randers. Foto: Picasa

1 af 2

Blandt andet i Randers har man med stor succes skabt et vådområde kaldet Vorup Enge, og nu vil Favrskov følge trop. Kommunen har søgt staten om 1,1 mio. kroner til at undersøge mulighederne for at danne Favrskov Enge.

Projektets hovedformål er at mindske udledningen af næringsstoffer til Randers Fjord. I Landbrugspakken og i statens vandplaner er der afsat statslige midler til at mindske kvælstofudledningen til kystområder ved hjælp af vådområder. Favrskov Kommune vil derfor gerne undersøge, om et af de mulige projekter kan ligge langs dele af Lilleå og Vissing Bæk.

- Udover fjernelse af næringsstoffer forventes projektet af kunne mindske udledningen af drivhusgasser, øge naturindholdet og øge kvaliteten af vandløbenes dyre- og planteliv. Samtidig giver projektet mulighed for, at landbrug kan erhverve jord på mere dyrkningssikre arealer som led i en eventuel jordfordeling. Rekreative tiltag såsom stier i området er også en mulighed, hvis lodsejerne er interesserede, lyder det fra Favrskov Kommune.

Læs også Silkeborg har den bedste natur i Østjylland

Projektarealet ventes at blive på cirka 444 hektar, men endnu er det altså uklart, om det bliver en realitet.   

Det ved vi først, når forundersøgelsen er gennemført. Projektet er frivilligt for lodsejerne og skal være teknisk muligt at gennemføre. Favrskov Enge er et stort og vigtigt projekt, som selvfølgelig forudsætter frivillighed blandt lodsejerne. Lokalt kan projektet give fordele for både landbrug, natur, vandmiljø samt borgernes rekreative muligheder i naturen, siger Kurt Andreassen, formand for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

I begyndelsen af april holder Favrskov Kommune et orienteringsmøde for de berørte lodsejere. Mødet markerer starten af forundersøgelsen, der forventes afsluttet i 2018.