Lektiehjælp pynter i karakterbogen

Lektiehjælp virker. Det er i hvert fald erfaringen fra Hasle Skole i Århus, hvor eleverne klarer sig bedre ved afgangsprøven.

På Hasle Skole i Århus har man i tre år tilbudt eleverne lektiehjælp.

Mange har taget i mod tilbuddet, måske fordi det foregår i skoletiden, og resultaterne er da heller ikke udeblevet.

Ved niende klassernes afgangsprøve så man effekten af den ekstra hjælp med lektierne.
- Eleverne klarede sig bedre end forventet. Især de tosprogede børn, siger skoleleder Ole Skov til Nyhedsavisen.

På Hasle Skole kan eleverne i 6.,7.,8., og 9. klasse for eksempel vælge mellem valgfag og lektiehjælp to gange om ugen.

Århus Kommunes Børn- og Unge-rådmand er ikke specielt begejstret. Rådmand Bünyamin Simsek (V) mener, ifølge avisen, at det er forældrenes ansvar at sørge for lektiehjælpen - ikke skolernes.