Laksen trues af besparelser

Færre fisk betyder færre turister, mener eksperter

01:39

1 af 2

Sparekniven i en række kommuner langs Gudenåen har i de senere år skåret så dybt i bevillingerne til udsætning af lakseyngel, at fiskebestanden nu er truet. Og bliver der færre fisk, bliver der også færre turister, mener turistforeningerne.

Det er bevillinger til Center for Vildlaks, der spares på, og dermed er der ikke finansielt grundlag for udsættelse af de 100.000 styk lakseyngel, der tidligere hvert år blev sat ud i åen.

Når der sættes mindre yngel ud, bliver der på længere sig også færre voksne laks at fange, siger eksperter.

Se indslaget om laksen i Gudenåen ovenfor.