Kommune: Sygehus-lukning skaber utryghed

Silkeborg Kommune kræver fortsat, at byens regionshospital skal være akutsygehus, og at der fortsat skal køre lægebil i området.

Byrådet i Silkeborg udtrykker bekymring over borgernes sikkerhed og tryghed, hvis akutafdelingen på byens sygehus lukkes, sådan som Region Midtjylland lægger op til.

Silkeborg Kommune mener, at det er vigtigt, at Region Midtjylland ikke undervurderer betydningen af nærhed. Ifølge kommunen er det afgørende, at afstanden til behandlingstilbuddet ikke er større end absolut nødvendigt.

- Vi er bange for, at en lukning af akutfunktionen på sygehuset vil betyde en reel forringelse af den akutte behandling og dermed en større utryghed blandt borgere i Silkeborg Kommune - ikke mindst dem, der ikke er så mobile som fx ældre og handicappede, siger borgmester Jens Erik Jørgensen (K) i en pressemeddelelse.

På et møde mandag d. 10. september behandler byrådet et høringssvar til Region Midtjyllands forslag til en akutplan. Her opfordrer Silkeborg Kommune samtidig Region Midtjylland til at frede den lægebil, der i øjeblikket findes i Silkeborg-området.