Kæmpeskov på vej til Odder

På størrelse med 1.000 fodboldbaner

Et flertal i byrådssalen i Odder stemte sent mandag aften for, at der skal rejses skov på størrelse med 1.000 fodboldbaner mellem Boulstrup og Hou.

Et af grundargumenterne for rejsningen af i alt 560 hektar skov er, at der er behov for at sikre grundvandet mod forurening.

- Al viden peger på, at det kun er skovrejsning, der kan sikre drikkevandet på sigt, og alle siger, at vandet er truet, hvis vi fortsætter med at dyrke landbruget på området. Det er ikke til debat, siger Sanne Rubinke (SF), formand for Social- og Sundhedsudvalget, til Horsens Folkeblad.

Skovrejsningen er del af kommuneplanen 2013-2025.