Integrationen halter i Århus

Århus kommune får dumpekarakter i rapport om kommunernes evne til integration

Århus er blandt de dårligste kommuner i landet til integration. Det fremgår af en rapport fra
Integrationsministeriet. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men JP Århus skriver idag, at Århus kommune er nummer 41 blandt de kommuner der har modtaget flest lygtninge/indvandrere i perioden fra 1999 til 2001. Alligevel går der - ifølge JP Århus oplysninger mere end 16 måneder, fra en person får opholdstilladelse til han/hun kommer i beskæftigelse eller igang med en uddannelse. Det er halvanden måned længere end man kunne forvente, når man tager en række lokale forhold i betragtning, skriver avisen.