I dag falder dommen: Politikere har hevet byråd i retten

I dag bliver det afgjort, om tre politikere får medhold i, at det var ulovligt at afsætte dem som udvalgsformænd

Daniel Madié (K), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Bjarne Overmark (Beboerlisten) blev i sommeren 2015 afsat som udvalgsformænd.

I dag klokken 12.45 afgør Retten i Randers, om det var ulovligt, da Randers Byråd i juni 2015 ændrede udvalgsstrukturen.

Ændringen betød, at tre politikere blev fjernet fra deres formandsposter. 

Det var Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madié (De Konservative), der blev afsat som udvalgsformænd.

Det daværende byrådsflertal argumenterede med, at man ville reorganisere udvalgsstrukturen.

Læs også Randers-politikere i retten: Får betydning for alle landets kommuner

I strid med styrelseslov

Men den udlægning var de tre politikere uenige i. De mener, at ændringen udelukkende havde til formål at få de tre fjernet som udvalgsformænd. Det fik de tre vragede politikere til at anlægge sag mod kommunen.

- Vi mener, der var tale om en ulovlig handling, der er foretaget i strid med den kommunale styrelseslov, og at der er tale om en form for magtfordrejning, har Bjarne Overmark tidligere fortalt TV2 ØSTJYLLAND.

02:35

VIDEO: Daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) skyder med skarpt tilbage mod Overmark, Fuhr og Madié. Se video fra juni 2015 her.

Luk video

Han mener, at formålet alene var at straffe de tre politikere, der blandt andet havde talt imod skolelukninger.

Kritikken fra de afsatte udvalgsformænd retter sig mod byrådsflertallet med daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) i spidsen.

Læs også Nemt at udskifte udvalgsformænd

Forsker: En usædvanlig sag

Kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har kaldt sagen helt usædvanlig.

Han mener, at sagen tjener som skræmmeeksempel for landets øvrige byråd.

- Randers er blevet bemærket for et dårligt samarbejdsklima og voldsomme konflikter.

02:24

VIDEO: Her kan du se et interview om sagen med Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Interviewet er fra den 6. februar 2018.

Luk video

- Læren for borgmestrene er, at sådan noget skal man for alt i verden undgå, siger han.

I alt har 14 personer vidnet i sagen. Der har været afsat tre dage til sagen, som er blevet behandlet af tre dommere.

Overblik over sagen

De tre sagsøgere mener, at de uretmæssigt blev frataget posterne som formænd for tre af byrådets udvalg.

* 2013: Efter kommunalvalget laves der en konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og de to borgerlister Velfærdslisten og Beboerlisten.

* 2014: Venstres Claus Omann Jensen bliver borgmester.

* 2014: Et forslag om lukning af flere skoler splitter partierne bag konstitueringsaftalen.

* 2015: To S-medlemmer er skiftet til Venstre, og partiet har nu et snævert flertal i byrådet sammen med Dansk Folkeparti.

* 2015: Venstre og Dansk Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur.
Det betyder, at Bjarne Overmark (Beboerlisten) mister posten som formand for børne- og skoleudvalget.
 Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) mister posten som formand for socialudvalget.
Og Daniel Madié (K) mister posten som formand for erhvervsudvalget.
Flertallet begrunder det med ønsket om en anden udvalgsstruktur.

* 2017: Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié lægger sag an mod Randers Kommune for overtrædelse af den kommunale styrelsesvedtægt.

* 2018: Sagen begynder ved Retten i Randers 6. februar og forløber over tre dage.

Randers Kommune afviser anklagen og kræver frifindelse.

Kilder: Ritzau, Randers Amtsavis.