PERSONPROFIL

Kasper Fuhr Christensen

Velfærdslisten

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 14. september 1988 i Randers I et forhold 1 barn

Æ

Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Han er medlem af Socialudvalget, Omsorgsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Kasper Fuhr Christensen blev valgt som byrådsmedlem i Randers Kommune første gang i 2009, hvor han stillede op for Socialistisk Folkeparti. Han valgte siden at forlade partiet, og han blev herefter medstifter af lokallisten Velfærdslisten, som han blev valgt for i 2013.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1350 Velfærdslisten in total 2179
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 700 Velfærdslisten in total 2136

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- Velfærd frem for prestigeprojekter

Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet skærer ned på kernevelfærden. Samtidig smider de mange millioner kroner efter skatterabatter til de rigeste og tåbelige prestigeprojekter som fx Hal 4 og de grønne dyr i Hospitalsgade. Velfærdslisten vil sætte en stopper for prestigeprojekter og skatterabatter. Velfærden skal komme i første række.

- Åbenhed og ærlighed frem for mørklægning og aftalt spil

Claus Omann har stået i spidsen for at skabe en politisk kultur, der bygger på mørklægning og aftalt spil. Det er den politiske udrensning og den ulovlige mørklægning i forbindelse med skolelukningerne to grimme eksempler på. Velfærdslisten vil gøre op med det demokratiske underskud i Randers Kommune. Vi vil skabe et åbent og ærligt Randers.

- En stærkere folkeskole

Selv om lærere og pædagoger hver dag gør en stor indsats for vores børn, er folkeskolen i Randers i krise. Uansvarlige politikere har med lærer-lockout, skolelukninger og nedskæringer gjort stor skade på folkeskolen. Vores unger fortjener bedre! Velfærdslisten kæmper for mere forberedelsestid til lærerne, og at der højst skal sidde 22 elever i klassen. Vi siger klart nej til skolelukninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Claus Omann Jensen har været gift for samarbejdet i byrådet. Omann løb fra sit løfte om ikke at lukke skoler på landet. Omann stod i spidsen for den ulovlige mørklægning i forbindelse med skolelukningerne. Og Omann gennemtvang en politisk udrensning af de udvalgsformænd, der turde tale imod den ulovlige mørklægning og de tåbelige skolelukninger. Borgerne i Randers fortjener bedre!

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om lærere og pædagoger hver dag gør en stor indsats for vores børn, er folkeskolen i Randers i krise. Uansvarlige politikere har med lærer-lockout, skolelukninger og nedskæringer gjort stor skade på folkeskolen. Det skal vi have lavet om på! Velfærdslisten kæmper for: – Højst 22 elever i klassen – Mere forberedelsestid til lærerne – Nej til skolelukninger – Kortere skoledage – Alle børn skal have den hjælp, de har brug – Ingen nedskæringer på specialskolerne

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver tredje borger i Randers Kommune bor uden for Randers by. Det er vigtigt, at politikerne arbejder for hele kommunen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kortsigtet at investere i biltrafik. Der er brug for langsigtede investeringer i den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver bonus for miljøet, er det en god idé med mere affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdslisten vil styrke den folkelige breddeidræt. Til gengæld vil vi ikke spilde penge på prestigehaller og eliteidræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi styrker den folkelige kultur. Det gælder blandt andet bibliotekerne og kulturhusene. Velfærdslisten vil tage fra elitekulturen og give til den folkelige kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har igen og igen skåret ned på udsatte. Samtidig har de har spildt mange millioner kroner på skatterabatter til de rigeste og tåbelige prestigeprojekter. Velfærdslisten vil droppe prestigeprojekter og skatterabatter og i stedet investere i de mennesker, der har allermest brug for det.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Randers Kommune er vi rigtigt dygtige til at hjælpe flygtninge til at klare sig godt og blive en del af det danske samfund. Derfor kan vi sagtens tage vores andel af opgaven. Det er Folketinget - og ikke Randers Byråd - der bestemmer, hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bryder mig ikke om, at man laver købmandsforretning på omsorgen for vores ældre. At skabe en værdig omsorg for vores ældre er en samfundsopgave. Udliciteringer og privatiseringer har været et værktøj til at skære ned - og det, vi har set, er, at det har ført til dårligere forhold for både medarbejdere og borgere.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi investerer i mere sundhed. Det gælder genoptræning - men det gælder også mange andre sundhedsområder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolelukningerne gik først og fremmest ud på at proppe flest mulig elever ind i klasserne. Derfor sidder der i dag langt flere elever i klasserne, end der gjorde før. Undersøgelser viser, at for mange elever i klassen skader udbyttet af undervisningen for den enkelte elev. Det dur ikke. Derfor vil Velfærdslisten sikre, at der højst sidder 22 elever i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse. Mange arbejdsløse udsættes for et meningsløst cirkus, der bygger på mistillid og kontrol. Det skal høre op! Arbejdsløse skal have meningsfulde tilbud om opkvalificering. Velfærdslisten vil investere i kernevelfærden. Det skaber flere jobs - og det er det bedste værktøj til at bekæmpe arbejdsløshed. Alt for mange syge parkeres på kontanthjælp eller tvinges ud i ydmygende sengepraktikker. Det vil Velfærdslisten gøre op med!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere penge til kernevelfærd - ikke flere skatterabatter til de rigeste. Det er nødvendigt at sætte dækningsafgiften og grundskylden op, hvis vi skal sikre en ordentlig velfærd for børn, ældre, syge og udsatte.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdslisten vil investere i vores landsbyer. Vi kæmper for: - Stop privatiseringen af vores veje - tilbagerul de privatiseringer, der er gennemført - Flere busser og cykelstier - Regionaltogene skal igen samle folk op i Fårup og Stevnstrup - Flere butikker i landsbyerne - nej til flere storcentre og supermarkeder ved indfaldsvejene - Der skal også være skoler, vuggestuer og børnehaver og plejehjem i landsbyerne

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse betaler sig. Desværre har flertallet af politikerne i byrådet gjort det modsatte. De har igen og igen skåret ned på udsatte børn og unge. Derfor står vi nu i en situation, hvor Randers Kommune svigter børnene. Randers Kommune bryder loven - og børnene betaler prisen. Velfærdslisten vil sætte en stopper for nedskæringerne. Vi vil sikre, at alle børn får den hjælp, de har brug for.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere skal tage cyklen frem for bilen. Det er godt for klimaet, forurener mindre og skaber mere plads på vejene. Men det kræver, at vi investerer i flere og bedre cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere natur, hvor dyr og planter kan udfolde sig. Og i byerne har vi brug for flere grønne åndehuller, hvor vi kan slappe af, gå ture med familien eller motionere.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne skal ikke spilde flere penge på gøgl og cirkus. Velfærden må komme i første række.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har igen og igen skåret ned på udsatte. Samtidig har de har spildt mange millioner kroner på skatterabatter til de rigeste og tåbelige prestigeprojekter. Velfærdslisten vil droppe prestigeprojekter og skatterabatter og i stedet investere i de mennesker, der har allermest brug for det.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi sikrer en god integration. Det betaler sig i sidste ende.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal være gratis for alle. Vi skal sikre, at alle ældre får den hjælp og omsorg, de har brug for. Ellers ender det med, at vi får et A-hold, der køber sig til den pleje og omsorg, de har brug for, og et B-hold, der ikke får nok hjælp. Det vil jeg ikke være med til!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne i byrådet har igen og igen skåret ned på psykisk sårbare. Samtidig har de har smidt en masse millioner kroner efter skatterabatter til de rigeste og tåbelige prestigeprojekter som fx de grønne dyr på vejen i Hospitalsgade og Hal 4. Velfærdslisten vil droppe prestigeprojekter og skatterabatter og i stedet investere i psykisk sårbare.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er så få voksne i vuggestuerne og børnehaverne i Randers Kommune, at det kan skade børnenes udvikling. Vores børn fortjener bedre! Der er brug for flere pædagoger og medhjælpere. Velfærdslisten kæmper for, at der højst skal være 3 børn pr. voksen i vuggestuen eller 6 børn pr. voksen i børnehaven

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har foræret den ene skatterabat efter den anden til virksomhedsejerne. Nu må det høre op! Vi har brug for flere penge til børn, ældre og mennesker med handicap - ikke flere skatterabatter eller andre gaver til de rigeste.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere penge til kernevelfærd - ikke flere skatterabatter til de rigeste. Det er nødvendigt at sætte dækningsafgiften og grundskylden op, hvis vi skal sikre en ordentlig velfærd for børn, ældre, syge og udsatte.

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2014 - 2017

Formand for Børn og Ungeudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

Uddannelse

Stud.jur Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2019

Studerende Bachelor i jura, Aarhus Universitet
Æ

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

2014 - 2017

Formand for Børn og Ungeudvalget Randers Kommune, Velfærdslisten

Uddannelse

Stud.jur Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2019

Studerende Bachelor i jura, Aarhus Universitet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds