PERSONPROFIL

Claus Omann Jensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 27. april 1970 i Glostrup Gift 2 børn

V

Claus Omann Jensen (V) er 1. viceborgmester i Randers Kommune. Han er næstformand for økonomiudvalget og formand for Udviklingsudvalget.

Claus Omann Jensen har været borgmester i Randers Kommune siden 2014 og frem til 2017. Claus Omann Jensen havde ikke tidligere været opstillet til kommunalvalget.

Claus Omann Jensen er uddannet cand. merc. jur. fra Copenhagen Business School og drev tidligere møbelvirksomheden Jensenplus i Randers med sin kone. Han har også arbejdet som salgsdirektør for IT-virksomheden IBM. Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4688 Venstre in total 14113
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 7668 Venstre in total 17358

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

I Venstre ønsker vi at fortsætte den positive udvikling i Randers Kommune. Vi oplever, at der igen er kommet flere nye jobs, at ledigheden falder mere hos os end på landsplan og at vi ser en tredobling af tilflyttere og salg af grunde. Det skyldes en mængde af forskellige initiativer. Vi har tilført 0-5 års området over 50 mio. kroner til flere hænder og længere og mere fleksible åbningstider. Vi har derudover bygget 2 nye daginstitutioner. Vi har tilført idrætsområdet et tocifret millionbeløb ekstra til opdatering af omklædningsrum, tage, gulve og nye kunstgræsbaner. Vi har fjernet 75% demografireguleringen, så de ældre igen tilføres penge i forhold til antallet af ældre. Vi har bygget fremtidens plejehjem og sat penge af til et demenscenter i Møllevang, fordi demens rammer flere og flere af os. Vi har tilført skoleområdet 7 mio. årligt til investeringer i IT, sat flere penge af til 2 lærerundervisning og inklusion og bruger lige nu 350 mio. kroner på at opdatere vores skolebygninger.
Vi ønsker at fortsætte og udbygge ovenstående fokus og ønsker at gøre det på en ansvarlig måde, hvor der er styr på økonomien. Vi modtog en netto kassebeholdning som var tom og nu er den på ca. 120 mio. kroner. Vi ønsker at sætte fokus på sundhed og oprettet et selvstændigt udvalg med fokus på idræt og motion, idet idræt, motion og sundhed skal bruges mere aktivt i beskæftigelsesindsatsen, børneområdet, socialområdet, ældreområdet. DGI foreskriver at flere skal dyrke idræt og det bakker vi op om således, at ca. 6.000 flere af os forhåbentlig skal mødes i vores mange idrætsforeninger. Vi har vist at man kan investere i den borgernære velfærd uden at hæve skatten - det er en vej vi fortsat vil forfølge.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som Borgmester ville det være svært at svare andet end helt enig...

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske hele kommunen, så derfor er første prioritet at der arbejdes for udvikling i hele Randers Kommune

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Venstre

2017 - nu

1. Viceborgmester Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Randers Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af KL's repræsentantskab
Bestyrelsesmedlem Randers Erhverv

Uddannelse

Cand.merc.jur. Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2006 - nu

Ejer JENSENPLUS ApS
V

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Venstre

2017 - nu

1. Viceborgmester Randers Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Randers Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af KL's repræsentantskab
Bestyrelsesmedlem Randers Erhverv

Uddannelse

Cand.merc.jur. Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2006 - nu

Ejer JENSENPLUS ApS