Holme Skole rammes hårdt

Kun fire lærere til hele 700 elever

Genrefoto.

Forhandlingssammenbrud mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening får nu de konsekvenser for både lærere og elever efter påske.

28.000 skoleelever i Aarhus vil ikke modtage undervisning efter påske, fordi 2.041 lærere vil være lockoutet af kommunen som led i den landsdækkende arbejdskonflikt. Det betyder, at 50 Aarhus-skoler rammes hårdt - blandt andet Holme Skole.

Efter påske vil der kun være fire lærere til de i alt 700 elever på Holme Skole i Aarhus. Det er første gang nogensinde, at skolerne bliver udsat for en lockout af arbejdsgiveren.

- Vi har aldrig prøvet den slags før, så der er mange gætterier om, hvad der kan ske. Men vi kan kun opfordre de elever, der ikke har timer, til at blive hjemme, siger skoleleder Allan Hjortshøj på Holme Skole til stiften.dk.

En lockout betyder, at de ansatte udelukkes fra at arbejde og berøves deres indkomst, indtil sagens parter - i det her tilfælde KL og DL - har fundet en løsning.