Her er ulven observeret

Naturstyrelsen giver ulve-overblik

I dag har DNA-analyser fastslået, at tre hanulve har været på spil i Østjylland i de seneste måneder.

I dag har Naturstyrelsen desuden offentliggjort en opgørelse på deres hjemmeside over ulvens færden i Danmark.

Kortet er forsynet med blå, grønne og røde prikker, der markerer henholdsvis bekræftede observationer (100 procent sikre fund af ulv baseret på DNA-spor af en ulv eller dens ekskrementer), dokumenterede observationer (baseret på et særligt godt foto af en ulv) og ikke-dokumenterede observation (baseret på en ekspertvurdering af en mundtlig beskrivelse fra en borger, der mener at have set en ulv).

Se ulve-opgørelsen på Naturstyrelsens hjemmeside.