Gudenåen oversvømmer haver

Problemet kan nemt løses, men regler står i vejen

01:30

Vandet står højt i Gudenåen i øjeblikket

1 af 2

Gudenåen er igen gået over sine bredder og i år  har mange af beboere langs åen fået mere åvand end nogensinde op i haverne.
 
Årsagen er de mange vandplanter i åen. Teknisk er det ikke noget problem at fjerne planterne, men det handler om regler og bureaukrati.

Kommune og lodsejere strides om, hvornår og hvor meget grøde, der skal skæres