Frygt for fugleinfluenza tvinger Steffen til at slagte høns

Hobbyavlere mærker konsekvenserne af fugleinfluenza-frygten. Høns må slagtes, og en stor udstilling i Hadsten blev i dag aflyst

02:06

Høns er i disse tider med frygt for den alvorlige fugleinfluenza nødt til at holdes indendørs eller under tag, og det giver pladsmangel hos blandt andre hobbyavler Steffen Lund fra Hadbjerg. Han har derfor været nødt til at slagte høns, som det ikke var planen skulle dø.

De strammere regler siger, at høns skal være under tag for at undgå, at de bliver smittet af vilde fugle. Men de færreste avlere har plads til dem alle her, og så er de heller ikke glade for de forhold, som hønsene får indendørs.

- Når de ikke kan skide udenfor, så skider de indendørs, hvor det hele bliver mere klamt og klægt. Der vil komme flere sygdomme, så det er svært at få dem til at overleve. Det er ikke rimelige vilkår, siger Steffen Lund til TV 2 Østjylland.

Læs også Fasanmysterie ved Randers: Hvem er skyld i alle de døde dyr?

I weekenden fik frygten for influenzaen også aflyst en større fjerkræsudstilling i Hadsten – en beslutning som Steffen Lund godt kan forstå. Han er derimod mere kritisk over for de ifølge ham lidt overdrevne regler, der er indført i forbindelse med risikoen for fugleinfluenza.

- Bliver hønsene smittet her hos mig, dør de her og bliver gravet ned her, lyder det fra avlere, der derfor ikke kan se den store risiko for, at smitten breder sig.

Du kan se mere til avlernes udfordringer i videoen øverst på siden. Herunder kan du læse Fødevarestyrelsens regler for avlere, der holder fjerkræ, som skal undgå smitten.

Fødevarestyrelsens regler

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder der regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza.

Følgende regler ​​gælder:
  1. Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  2. Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx fra søer eller åer), herunder opsamlet regnvand.
  3. Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  4. Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelserne.
  5. Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.
 
Kilde: Fødevarestyrelsen