Flere unge tvunget til skolepraktik

Antallet af praktikaftaler i virksomheder er faldet med tre procent på et år

02:32

1 af 2

Flere unge er stadig tvunget til at gennemføre praktik på erhvervsskolen og ikke i virksomhederne.

Både regeringen og erhvervslivet råber ellers på unge til håndværksuddannelserne, men samlet er antallet af udbudte praktikpladser faldet de seneste år.

Nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at antallet af elever, der har en praktikaftale, er faldet. I november 2014 havde lidt over 72.102 elver en praktikaftale i en virksomhed, men året efter var det tal faldet til 69.996.

- Lykken ville være, hvis der var praktikpladser nok. Men sådan er virkligheden ikke. Vi gør rigtig meget for, at de, der er i skolepraktik her, de har så praktisk nære opgaver som muligt, siger Annette Ernst Lauridsen, der er direktør på Aarhus Tech.

Skuffede elever

Faldet sker på trods af, at der har været stor fokus på at forbedre praktikpladssituationen på landets erhvervsskoler.

En af de elever, der er ramt af manglende praktikpladser, er Simon Meyer:

- Jeg har taget den her uddannelse for at få et rigtig job, så at skulle sidde i skolepraktik hver dag det er lidt anderledes, end jeg havde håbet på, siger Simon Meyer, elev på Aarhus Tech i Randers.

På Aarhus Tech er man af den opfattelse, at de manglende praktikpladser har holdt elever fra at søge erhvervsskolerne.

Se mere om de manglende praktikpladser i tv-indslaget ovenfor.