Børn måtte ikke være værger for mor

Gennem flere år har Finn Bøttcher og hans søster klaget over Aarhus Kommunes pleje af deres demente mor

De to søskende har været utilfredse med alt fra tøjvask til rengøring og den personlige pleje og har højlydt gjort både plejerne og kommunen opmærksomme på det. Det skriver DR Østjylland.

Kommunen mener til gengæld, at det er børnene, der er problemet, og at de ikke er i stand til at varetage moderens interesser. Det fremgår af dokumenter, som DR Østjylland er i besiddelse af. Derfor er kommunen nu gået til statsforvaltningen for at få børnene erklæret uegnede som værger. Det forklarer områdechef Anker Thuesen.

- Jeg kan ikke gå i detaljer i den konkrete sag, men vi vurderer, om hensynet til borgerens tarv kan varetages. Og hvis vi konstaterer, at vi har nogle forhindringer for det, så beder vi statsforvaltningen om at være med til at vurdere, hvordan en uvildig værge eventuelt kan være med til at løse den situation, siger Anker Thuesen til DR Østjylland.

Finn Bøttcher og hans søster betragter kommunens forsøg på at få dem afsat som værger som et forsøg på at lukke munden på dem, fordi de har klaget over plejen.

- Man prøver at kaste mudder på os pårørende og miskreditere vores omdømme og den måde, vi passer på vores mor på, fordi vi har kritiseret kommunens pleje, mener Finn Bøttcher.

Men den beskyldning afviser kommunen.

- Det har intet med det at gøre. I langt de fleste tilfælde er det en uvurderlig hjælp, at vi har nogle pårørende, som yder et stort stykke arbejde i forhold til deres slægtninge. Men vi har altså desværre nogle ganske få ydertilfælde, hvor vi bliver nødt til at tage over af hensyn til borgerens tarv, og det er det, der er tilfældet her, siger Anker Thuesen.

Det er nu op til statsforvaltningen at afgøre, om der skal indsættes en uvildig værge i den aktuelle sag, men allerede inden afgørelsen har Finn Bøttcher og hans søster besluttet sig for, at de vil forsøge at finde en privat pasningsløsning til deres mor.