Biskopper ønsker mere magt til at fyre præster

Flere af landets biskopper mener, at det burde være lidt lettere at slippe af med en præst. En af dem er Kjeld Holm fra Århus.

Nogle konflikter er så umulige at løse, at den eneste udvej er at afskedige præsten. I dag har biskopperne ikke magt til at fyre en præst, da det er Kirkeministeriet, som står for ansættelsen. Men det ønsker flere biskopper at få lavet om på, skriver Kristeligt Dagblad. En af dem er biskop Kjeld Holm fra Århus.

- Det skulle være lidt lettere at slippe af med en præst. Ikke fordi det skal være løsningen på alt. Jeg går ikke ind for retsløshed, for det er en alvorlig sag at afskedige en præst.
Men vi ved alle, at det er næsten komplet umuligt at afskedige en præst. Der burde være en mulighed for at sige til en præst, at nok er nok - nu må du finde dig noget andet at lave. Både af hensyn til præster og menighedsråd, siger Kjeld Holm.

Han vurderer, at han oplever 10 konflikter årligt. Kun i de uløselige konflikter ville han bruge magten til at fyre. - Det kan også være positivt. Det kan fungere som en løftet pegefinger til en præst, at vedkommende nu bevæger sig ud på kanten af, hvad man kan tillade sig som præst, siger han.

Kjeld Holm får opbakning fra biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard, som har oplevet to afskedigelsessager i sin tid som biskop.

Formanden for Landsforeningen af menighedsråd, Inge Lise Pedersen, kan godt se det fornuftige i, at konflikter ikke trækkes i langdrag. Foreningen vil ikke afvise at flytte beføjelser fra ministeriet til biskopperne, men mener, at det er vigtigt at gennemtænke hele ansættelsesforholdet.

Præsteforeningen erkender, at præster er nogle af de sværeste at afskedige, men alligevel vil formand Per Bucholdt Andreasen bevare ansættelsesforholdet hos Kirkeministeriet.- Vi støtter, at der er et armslængdeprincip, som sikrer præsternes uafhængighed og forkyndelsesfrihed. Jo tættere du er på den ansatte, jo mere usikker kan man blive på, om der ligger objektive kriterier bag en afskedigelse. Vi er i det hele taget bekymrede over udviklingen med bispeembedet fra en tilsynsfunktion til en cheffunktion med mere og mere kompetence på ansættelsesområdet, siger han. Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) vil hverken sige ja eller nej til forslaget.

- Jeg ser på ønskerne, når biskopperne kommer med dem. Kirkeministeriet decentraliserer i en uendelighed, lyder hendes svar.