Anonymt vidne fælder mænd med tilknytning til bande i Aarhus

Tre mænd fik i dag dom for at affyre og gemme et våben i Gellerup. Et anonymt vidnes forklaring har stor betydning for dommen

Der blev i dag afsagt dom i en sag, hvor tre mænd har afskudt og gemt et våben i Gellerup i Aarhus.

Sager fra sommerens bandekonflikt i Aarhus begynder nu at ramme retsvæsenet. Den 9. juni i år blev tre mænd anholdt for at have afskudt og gemt et våben bag Bazar Vest i Gellerup i Aarhus. En person hørte et skud og så senere mændene gemme våbnet. Personen kontaktede politiet og kunne fortælle, hvem to ud af de tre personer var.

Den 9. juni i år blev tre mænd anholdt for at have afskudt og gemt et våben bag Bazar Vest i Gellerup i Aarhus. Foto: Google Maps

Personens oplysninger blev afgørende for anholdelsen af de tre mænd, der ifølge politiet har tilknytning til bandemiljøet i Brabrand. I dag fik hans forklaring endnu en gang stor betydning, da de tre mænd var for retten i Aarhus. Som anonymt vidne bidrog han til, at to af mændene hver især fik 3,5 år og 3 års fængsel for overtrædelse af våbenloven.

Bekymrende udvikling for retssystemet

Det overrasker forsvarer Mette Grith Stage, at et vidne kan få lov at afgive forklaring anonymt i en sag som denne. Det er en bekymrende udvikling for retssystemet, mener hun.

Jeg har aldrig i mine 20 år som først anklager og siden forsvarsadvokat oplevet, at man har gjort brug af et anonymt vidne i en retssag. Det er højst usædvanligt og stærkt bekymrende, at den tiltalte ikke ved, hvem det er, der vidner mod ham.

Mette Grith Stage, forsvarer

- Jeg har aldrig i mine 20 år som først anklager og siden forsvarsadvokat oplevet, at man har gjort brug af et anonymt vidne i en retssag. Det er højst usædvanligt og stærkt bekymrende, at den tiltalte ikke ved, hvem det er, der vidner mod ham, siger Mette Grith Stage til TV2 ØSTJYLLAND.

Jhin Lee, der er anklager i sagen for Østjyllands Politi, mener, at vi kommer til at se mange flere anonyme kilder i retssager, der omhandler bandemiljøet. I denne sag har vidnet sagt, at vedkommende er bange for at udtale sig, fordi de tiltalte har tilknytning til banderne i Brabrand.

- Vidnet er et vigtigt bevis i sagen, og det er også grunden til, at vi får lov til at bruge vedkommende. Vi vil helst have, at folk står frem, men sådan som det kriminelle spil er nu med bandekonflikter, oplever vi tit, at vidner er modvillige til at stå frem, siger anklager Jhin Lee til TV2 ØSTJYLLAND.

Anket til Højesteret

Forsvarer Mette Grith Stage, og de to øvrige forsvarere i sagen, har søgt om at få Højesteret til at se på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden, at anklageren i sagen kan indkalde et anonymt vidne. Det er et problem, at hun som forsvarer ikke har mulighed for at undersøge forholdet mellem vidnet og den tiltalte.

Beviset skal selvfølgelig behandles med mindre vægt, og det anonyme vidnes forklaring bliver så vidt muligt tjekket. Vidnets troværdighed stiger i takt med, at forklaringen passer på de øvrige beviser i sagen.

Jhin Lee, anklager, Østjyllands Politi

- Hvis nu det anonyme vidne har et udestående med min klient, der kan have betydning for den forklaring vidnet kommer med, så har jeg ingen chance for at vide det. Når min klient ikke må vide, hvem vidnet er, kan jeg ikke drøfte deres relation og eventuelle udeståender med min klient, siger hun.

Jhin Lee mener ikke, at anonyme vidner er et problem, så længe man sørger for, at vidnet ikke har samme betydning som en vidneforklaring fra et normalt vidne.

- Beviset skal selvfølgelig behandles med mindre vægt, og det anonyme vidnes forklaring bliver så vidt muligt tjekket. Vidnets troværdighed stiger i takt med, at forklaringen passer på de øvrige beviser i sagen, siger han.

Anonyme vidner – måske det nye sort

Beviserne mod de tre mænd peger ifølge Jhin Lee i samme retning som det anonyme vidnes forklaring.

Skuddene, personen har hørt, kan kædes sammen med det krudtslam, der er fundet på de tiltaltes tøj. Den nummerplade personen har oplyst politiet om, stemmer overens med den bil, en af de anholdte blev fundet siddende i. Derudover underbygger videoovervågning også Jhin Lees sag.

Mette Grith Stages klient nægter sig skyldig, og som forsvarer mener hun desuden, at straffen er for hård. Derfor har klienten og Mette Grith Stage valgt at anke sagen til landsretten. Vælger Højesteret at vurdere, at det ikke er i orden at benytte sig af en anonym kilde i en sag som denne, kan sagen desuden skulle gå om.

- Jeg frygter for, at anonyme vidner kan blive det nye sort. Jeg kan sagtens forestille mig, at en række vidner efter denne sag, vil bede om at få lov til at vidne anonymt. Så jeg håber virkelig, at Højesteret vil se på spørgsmålet om, hvorvidt det var okay, at anonymt vidneførsel blev tilladt i denne sag, siger Mette Grith Stage.

Den tredje tiltalte i sagen venter forsat på sin dom, da retten mangler svar på en mentalundersøgelse.

Straf for overtrædelse af våbenloven

Før i tiden har straffen for besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder været et år, og maksimumsstraffen har været seks år. Men efter en skærpelse af våbenloven, der blev vedtaget af Folketinget den 22. maj 2017, er minimumsstraffen blevet fordoblet og maksimumsstraffen blevet forlænget fra seks til otte år.

Mette Grith Stages klient er blevet dømt til 3,5 år i fængsel. Det skyldes skærpelsen af våbenloven. Men også at det pågældende våben er afskudt og er blevet lagt i det åbne offentlige rum. At den tiltalte desuden har tilknytning til bandemiljøet og tidligere er dømt for en lovovertrædelse af samme karakter, har også haft betydning for dommen.