Ældre får automatisk badekabine

Til sommer kommer en automatiske badekabine de ældre på plejehjem til gavn

Genrefoto

Daghjemmets brugere på Plejecentret Præsthøjgården i Horsens Kommune kan nu snart se frem til at få et ganske særligt bad.

Ultimo maj eller primo juni ankommer den længe ventede automatiske badekabine nemlig på dansk jord.
 
- Der er langt fra Japan til Horsens, og det har været vigtigt for både afsender og modtager, at kabinen bliver ordentligt afleveret, forklarer områdeleder Lene Offersen om ventetiden.
 
Inden den endelige placering på Præsthøjgården skal badekabinen dog lige en tur forbi Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut i Odense, hvor den skal testes og sikkerhedsgodkendes, og hvor kommunens tekniske medarbejdere skal lære hvert et hjørne af kabinen at kende.
 
Derefter er den klar til bur på Præsthøjgården midt i august, når det faste personale er vendt tilbage fra ferie.

Store forventninger 
Charlotte Juhl Andersen (S), der formand for Udvalget for Sundhed og Socialservice, har store forventninger til den nye badekabine:

- I en fremtid med flere ældre og færre hænder er vi nødt til at udvikle nye teknologiske metoder. Hvis ikke vi ad den vej inspirerer borgerne til i højere grad at klare sig selv, vil de borgere, som virkelig har brug for hjælp, komme til at betale prisen, siger hun.
 
Det er de ældre i daghjemmet på Præsthøjgården, som får liggende bad, der primært får tilbud om at bruge badekabinen.

Tilbuddet vil endvidere gives til brugere inden for Handikap og Psykiatri-området samt enkelte beboere på plejecentret.