576 elever flytter skole

Nordgårdskolen og Frydenlundskolen i Århus er fortid. Eleverne skal begynde på andre skoler - se hvor her.

I dag lukker Frydenlundskolen og Gellerups Nordgårdskolen officielt, men de mange elever har længe vidst, at de efter sommerferien skal begive sig til en anden skole for at få undervisning.

Lukningen betyder, at 576 elever skal fordeles på en række skoler, mens en lille gruppe elever ifølge Århus Kommune vil få særlige specialpædagogiske tilbud, som falder uden for almindelig skolegang.

En opgørelse fra juni viser, hvordan fordelingen af de mange elever forventes at komme til at se ud.

Blandt andet vil Ellekærskolen modtage 48 elever fra Nordgårdskolen, mens Holme Skole og Skåde Skole har stole og bøger til henholdsvis 10 og 22 elever fra samme skole.

Eleverne fra Frydenlundskolen skal blandt andet fortsætte skolegangen på Sølystskolen, hvor ni elever skal begynde efter sommerferien.

Møllevangskolen modtager 59 elever fra skolen, og Strandskolen fire.

Hele listen kan ses ved at klikke <a href="http://aarhuskommune.dk/view/borger/skole_uddannelse/folkeskole/lukning_af_vestbyskoler/view_col2_lukning_af_frydenlund_og_nordgaardskolen.htm?_page=5836298" target="_blank">her</a>.

Se mere om skolelukningen i aftenens udsendelse klokken 19.30.