Uønsket krebs kan blive meget stor trussel

Frygtet og berygtet. Marmorkrebsen er på EU's liste over særligt uønskede arter – og så er den lige blevet indleveret hos Aqua i Silkeborg.

Krebsen er let at kende på sit marmor-udseende. Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

I samarbejde med TV MIDTVEST

Den frygtede marmorkrebs er for første gang fundet i Danmark i Karup Å nær Skive. Nu er den flyttet ind hos Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Krebsen har fået sit navn på grund af dens unikke udseende. Men trods et specielt ydre, så er den langtfra uskyldig. Faktisk tværtimod. 

Den vil kunne æde haletudser, frøer, padder og salamandere i de små vandløb. Og så vil den kunne æde fiskeyngel fra havørreder, laks og andre fisk. Den kan tage beplantning og dermed ødelægge ynglesteder for fiskene.

Morten Vissing, zoolog hos Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg

- Hvis antallet bliver stort nok, så kan den blive en meget stor trussel. Enkeltindividet er i sig selv ikke farligt, men fordi de formerer sig så utroligt hurtigt, så de kan i løbet af kort tid blive så talrige, at de begynder at udgøre en meget stor trussel for det øvrige dyreløb i vandløb og søer, siger Morten Vissing, der er zoolog hos Aqua Akvarium og dyrepark i Silkeborg. 

DERFOR ER ARTEN UØNSKET

 • Arten er meget hårdfør og hurtigt kan sprede sig. Derfor frygtes det, at arten kan fortrænge den hjemmehørende europæiske flodkrebs.
   
 • Marmorkrebsen kan desuden bære på blandt andet sygdommen krebsepest.
   
 • På øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst har arten gjort stor skade på flora og fauna, og den anses her som en ultimativ invasiv art, da den er selvbefrugtende og spreder sig i høj hast.
   

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Nyheden om, at marmorkrebsen er kommet til Danmark, faldt derfor ikke i god jord hos zoologen.

- Det er ens værste mareridt, for man har hørt om den her marmorkrebs, som heldigvis ikke fandtes i Danmark. Når nu den er fundet i Danmark, bliver man en smule ked af det, for det vil komme til at påvirke vores vandløb, hvis den etablerer sig, siger Morten Vissing.

Kloner sig selv

Marmorkrebsen er på EU's liste over særligt uønskede arter. Ifølge zoologen er der god grund til den rangering.

- Populært sagt, så kloner den sig selv, da den kan formere sig uden at have været i kontakt med en artsfælde. Når der er én marmorkrebs, så er der snart 200. Når de kan befrugte sig selv, så begynder det at gå rigtigt stærkt, siger Morten Vissing.

FAKTA OM MARMORKREBSEN

 • Marmorkrebsen er formentlig en underart af sumpkrebsen (Procambarus fallax) , der oprindeligt stammer fra staterne Georgia og Florida i USA. 
   
 • Marmorkrebsen er speciel, fordi den er selvbefrugtende, og dermed behøver den ikke parre sig for at formere sig.
   
 • Det første verificerede fund af marmorkrebsen var i Karup å ved Skive i 2019.
   
 • Krebsen har været populær til akvariehold på grund af dens flotte mønster, lave plejeniveau og nemme reproduktionsevne.
   
 • Marmorkrebsen er en mellemstor krebseart, der har et markant mønster på skjold og hale, der kan minde om et marmormønster.
   
 • Farven på kroppen og kløerne er marmorfarvet på en grønlig, mørkebrun eller brunlig baggrund.

- De har et enormt spredningspotentiale og kan blive ekstremt talrige, hvis man ikke passer på.

Det er dog ikke kun spredningspotentialet, som gør, at marmorkrebsen er både frygtet og berygtet. Den har nemlig også gode overlevelsesmuligheder i naturen. 

- Det, der også gør den ubehagelig, er, at den kan leve i mange typer ferskvand, og derfor kan den brede sig til hele landet i alle vores ferske vande, siger Morten Vissing.

Læs også Badeforbud i Aarhus - ramt af farlig bakterie

Marmorkrebsen vil udgøre en stor fare mod plante og dyreløbet. Den indtager nemlig stort set alt på dens vej. 

- Den vil kunne æde haletudser, frøer, padder og salamandere i de små vandløb. Og så vil den kunne æde fiskeyngel fra havørreder, laks og andre fisk. Den kan tage beplantning og dermed ødelægge ynglesteder for fiskene, siger Morten Vissing.

- De graver i brinkerne, og det skaber tilsandinger i vandløbene. Så kan der ikke komme ilt ned til æggene, og det vil samtidig kunne skabe tilstopninger af vandløbene, så den kan lave rigtig meget skade.

Marmorkrebsen er den eneste krebseart, man ved, formerer sig ubefrugtet.