Tre nye vindmølleparker på vej

Syddjurs Kommune inviterer til debat om tre kommende vindmølleprojekter.

Syddjurs Kommune vil udarbejde VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for 3 selvstændige vindmølleprojekter med i alt 9 vindmøller og inviterer til offentlig debat.

De tre vindmølleprojekter ligger ved Skaføgaard, Kærende og Skiffard og er med hver tre vindmøller på op til 130 - 150 meters højde.

Indkalder til debat

Syddjurs Kommune indkalder derfor til offentlig debat og anmoder alle interesserede om, at indsende ideer og forslag til, hvad der bør indgå i og tages særlige hensyn til i den enkelte VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Carsten Bech udtaler:

- Jeg hilser med stor tilfredshed at vi nu er kommet så langt i vindmølleprocessen. Vindmøller er en god alternativ energikilde, og er en vigtig forudsætning for at vi i Danmark kan opfylde målene om at en stor del af energiforbruget skal stamme fra vedvarende energi. For Syddjurs er det vigtigt i forhold til at leve op til målene som klimakommune.

Vindmøllernes nærmere placering fremgår af tre forskellige foldere, der er udarbejdet i forbindelse med debatfasen. Det skriver Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.