Nationalpark skal udvides

Nationalpark Mols Bjerge bliver større fremover. Det sker efter et ønske fra tre lodsejere

Nationalparken skal udvides. Her er Nationalpark Mols Bjerges sekretariat ved Kalø Gods.

Nationalpark Mols Bjerge skal udvides efter sommerferien. Det sker efter tre lodsejere har ansøgt om at blive en del af parken, og det har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) godkendt.

En af lodsejerne er Leif Nielsen, som er indehaver af Egens Overgaard.

- For mig giver det god mening, at være en del af udvidelsen, siger Leif Nielsen.

Læs også Ultra-lokalt kød hitter: Vi kan klappe dem i måsen og spise dem bagefter

Sammen med sin kone Vibeke Nielsen har de i otte år drevet Egens Overgaard, hvor de producerer blandt andet is og chokolade.

Den lokale virksomhed håber at kunne brande sig endnu mere, når de i fremtiden officielt ligger inden for Nationalpark Mols Bjerges grænser.

- Ved at komme ind i parken får man lov til at lave nationalpark-produkter. Det er jeg helt sikker på vil være et godt brand for os, siger Leif Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har godkendt udvidelsen og vil igangsætte ændringerne i bekendtgørelsen efter sommerferien.

Læs også Modstand mod Nationalpark Mols Bjerge

Vigtigt med lokalt sammenhold

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge havde i alt fået fire henvendelser fra lokale lodsejere, som ønskede en udvidelse. Men bestyrelsen anbefalede kun ministeren at godkende tre af arealerne, da de hver især ville understøtte nationalparkens arbejde.

Lokalområdet samarbejder om nationalparken i dagligdagen, som tæller frivillige og 63 lokale partnervirksomheder. 

- Jeg anerkender jeres store indsats for at udvikle nationalparken og understøtte det lokale engagement, skriver Jakob Ellemann-Jensen til bestyrelsesformand Jørgen Blach.

Leif Nielsen håber, at udvidelsen vil få en effekt – og ikke kun for hans egen virksomhed.

- Nationalparken er en god ting. Ikke kun for vores virksomhed, men også for kommunerne og turismen. Og når det går godt for turismen, så går det også godt for de små erhvervsdrivende.

De kommende udvidelser af Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Planen er fremover at lave endnu flere lokale produkter ud af lokale råvarer.

- Vi vil gerne forsøge at lave mere lokalt. Endnu flere lokale produkter, end det vi gør i forvejen og bruge lokale råvarer. Små virksomheder kan stå meget stærkere i fællesskabet.

00:35

VIDEO: Den historiske kro ved Kalø står til at blive revet ned for at gøre plads til et stort nyt velkomstcenter, som skal præsentere Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin. Videoen er fra februar 2018.

Luk video

Den kommende udvidelse af nationalparken vil også smitte af på andre ting, mener Leif Nielsen. Når de mindre virksomheder står sammen i forhold til markedsføring og branding, så kan de også konkurrere på et højere plan.

- Når man er et lille netværk, så kan vi hjælpe og støtte hinanden i forhold til markedsføring. Så er det godt for alle erhvervsdrivende. Små virksomheder kan stå meget stærkere i fællesskabet, siger Leif Nielsen.

Fokus på gamle racer

Verner L. Nielsen driver Holmegaard ved Hyllested. Holmegaard er en biodiversitetsgård, som er et aktivt landbrug, hvor de arbejder med truede husdyrracer. 

- Vi vil gerne vise, at vi har en kulturarv, som folk ikke er opmærksom på er ved at forsvinde, fortæller Verner L. Nielsen.

Det er blandt andet jysk kvæg, gården værner om. Stedet bliver også en del af nationalparken, når den skal udvides, og det vil gøre flere opmærksom på deres arbejde, mener Verner L. Nielsen.

- Vi vil gerne vise, at vi har en kulturarv, som folk ikke er opmærksomme på er ved at forsvinde. Vi får et meget større vindue og mere opmærksomhed. Vi får fat i Nationalpark-publikummet som helhed, så der er flere, der vil se det, fortæller han.

FAKTA OM DE TRE AREALER

Ejendommen Egens Overgaard har skel direkte op mod nationalparkgrænsen. Udvidelsen omfatter en matrikel i Egens.

Nationalparkens bestyrelse anbefalede ministeren udvidelsen, fordi den ”vil understøtte nationalparkens formål om bl.a. at skabe lokal erhvervsudvikling. På Egens Overgaard har ejerne en virksomhed, som bl.a. sælger lokale produkter, holder kurser og producerer håndlavet kvalitetschokolader".

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.


Ejendommen Vistoft Mølle ligger cirka 300 meter fra nationalparkgrænsen. Derfor har nationalparken været i dialog med to lodsejere for at få deres samtykke til også at indgå i parken, således at der kan skabes en sammenhængende ny grænse. De to ejendomme har givet samtykke. Udvidelsen omfatter tre matrikler, alle i Vistoft.

Bestyrelsen anbefale udvidelsen over for ministeren, ”fordi den vil understøtte nationalparkens formål inden for bl.a. kulturområdet. Inddragelsen af den meget kendte og historisk interessante mølle vil udgøre en styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske indhold. Samtidig skaber ejernes ønske at åbne møllen for offentligheden og bruge den til kulturaktiviteter udviklingspotentiale for nationalparken.”
 

Holmegaard har i dag et mindre areal ned mod Havmølleåen inden for nationalparken, mens restejendommen med stuehus, avlsbygninger, marker og skove ligger uden for nationalparken. Ejerene har anmodet om at få hele ejendommen med i nationalparken, hvilket svarer til tre matrikelnumre, henholdsvis i Hyllested Skovgårde, Hyllested, og Gravlev.

Bestyrelsen anbefalede udvidelsen over for ministeren, fordi den vil understøtte flere af nationalparkens formål.

”For det første er stuehuset helt unikt i kulturhistorisk sammenhæng: Bygningen er opført i 1801 i bindingsværk og fremstår indretningsmæssigt som i de tidlige 1800-år bl.a. med en gammel brændefyret bageovn, bryggersskorsten, gruekedel og maltkølle. For det andet arbejder ejerne med de oprindelige husdyrracer og sælger produkterne under mottoet: Bevar vor levende kulturarv – spis den! For det tredje er der et meget stort og velbevaret naturindhold i ejendommens skove med vigtige levesteder for særlige og truede arter. Endelig skal nævnes, at ejendommen også har et stort formidlings- og friluftspotentiale, som ejerne er interesseret i at udvikle.”

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.