Kogepåbud ophævet

Vandet i Kolind kan drikkes

Borgere, der får deres drikkevand fra Kolind Vandværk, kan igen drikke deres vand direkte fra hanen uden at risikere at blive syge. Vandet er ikke længere forurenet af bakterier, viser prøver.

Vandet bør dog løbe en del først for at få gennemskyllet vandinstallationerne og sikre at de ikke længere indeholder bakterier.

Et kogepåbud, som Syddjurs Kommune har pålagt de offentlige institutioner i området, er samtidig blevet hævet i samråd med embedslægerne, efter at vandet er blevet kontrolleret og fundet rent igen.

Områdets børne- og ældreinstitutioner er blevet orienteret.

 

For yderligere oplysninger http://www.kolindvand.dk/